maandag, 13 maart 2017 15:25

Stap naar integraal plan voor buitengebied Bunnik en Houten gezet

Vandaag ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde Jacqueline Verbeek- Nijhof een bestuursovereenkomst. Hiermee spraken zij af om samen onderzoek te doen naar een oostelijke ontsluiting van Houten op de A12.

Ook is de ondertekening een stap op weg naar een integraal plan voor het buitengebied van Houten en Bunnik.

De provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten hebben op 24 maart 2015 afgesproken samen te werken aan een pakket van maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het buitengebied tussen beide gemeenten te verbeteren. Hiervoor maken de partijen samen een integraal plan.

Onderdelen van dit plan zijn: het stimuleren van het autoverkeer om gebruik te maken van de geëigende wegen (N421 en N229), veiligheid voor fietsers, bereikbaarheid van Fort bij Vechten en een oostelijke ontsluiting van Houten op de A12. Op verzoek van Bunnik is daar een eventuele omlegging van de provinciale weg N229 aan toegevoegd. Voor de oostelijke ontsluiting van Houten is toestemming van het Rijk nodig. Het Rijk heeft aangeven hiervoor toestemming te verlenen.

Bestuursovereenkomst

Op 14 maart is dit vastgelegd in een bestuursovereenkomst en getekend door minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit), vooruitlopend op de andere elementen van het integrale plan voor het buitengebied van Bunnik en Houten. De bestuursovereenkomst is getekend onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten op het integrale plan voor het hele buitengebied.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): "Een oostelijke ontsluiting van Houten op de A12 is een lang gekoesterde wens van de regio. Ik kan de wens goed begrijpen omdat hiermee veel sluipverkeer uit het buitengebied kan worden gehaald. We zetten met de afspraken vandaag een eerste stap. We gaan samen onderzoeken hoe we de nieuwe aansluiting kunnen realiseren.”

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit): “Ik ben verheugd dat wij deze stap naar een integraal plan voor het buitengebied van Bunnik en Houten hebben gezet. Hierdoor zal de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Dit jaar zullen Provinciale Staten besluiten of er tot uitvoering wordt overgegaan."

Integraal plan

De ondertekening is een belangrijke volgende stap naar een integraal plan in de uitwerking van nog te nemen maatregelen in het buitengebied tussen Houten en Bunnik. Momenteel onderzoeken de provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik gezamenlijk hiervoor de mogelijke maatregelen voor leefbaarheid in het buitengebied en ter bevordering van de verkeersveiligheid. Over deze maatregelen en de verbindingsweg, het integrale plan, zullen Provinciale Staten eind dit jaar besluiten of er tot uitvoering wordt overgegaan.

Nieuwe verbindingsweg

Door een nieuwe verbindingsweg vanaf de N421 op de A12 alleen in de richting van Arnhem krijgt het verkeer uit Houten een directere verbinding vanaf de Rondweg naar de A12. Hierdoor hoeft het doorgaand verkeer in de richting van Arnhem geen gebruik meer te maken van de wegen in het buitengebied tussen Houten en Bunnik. Hiermee zal de bereikbaarheid van Houten verbeteren en het doorgaand verkeer in het buitengebied worden gestimuleerd de daarvoor bestemde wegen te gebruiken. De verkeersdruk in het buitengebied tussen Houten en Bunnik zal afnemen, waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op deze wegen en de leefbaarheid in het buitengebied verbeteren.
Een voorwaarde van Rijkswaterstaat is om er op termijn een volledige aansluiting te maken.

Op het kaartje hierboven ziet u een impressie hoe de oostelijke ontsluiting van Houten van de N421 op de A12 er uit kan komen te zien (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend).