dinsdag, 14 maart 2017 12:28

College stuurt brief over windpark aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief over Windpark Houten aan de gemeenteraad.

In deze brief geeft het college aan dat zij direct omwonenden van het windpark de ruimte wil geven om samen op één lijn te komen over een proefperiode met een aangepast draaiprogramma.

Daarnaast staat in de brief nogmaals toegelicht wat het aangepaste draaiprogramma en de eventuele gevolgen daarvan inhouden.

Meer informatie over windpark Houten vindt u op de projectwebsite.