woensdag, 10 mei 2017 10:56

Houten tekent voor ‘Beton in een circulaire economie’

Gemeente heeft op 10 mei 2017 – samen met andere gemeenten uit de regio – het convenant ‘Beton in een circulaire economie’ getekend. Met het Betonconvenant neemt de gemeente deel aan een regionale aanpak van het Netwerk Betonketen met gemeenten, aannemers, slopers en betonproducenten uit de regio Utrecht.

De deelnemers zetten zich samen in voor toepassing van CO2-arm en circulair beton. Dat bespaart grondstoffen en is goed voor het klimaat. Het netwerk deelt ervaringen, denkt met elkaar mee en stimuleert zo het sluiten van het sluiten van de betonketen.

Circulaire stad

De gemeente Houten wil een circulaire stad worden. Dit is één van de thema’s in het programma Duurzaam Houten 2016-2018. Zonder circulaire economie is een circulaire stad niet mogelijk. In de bouw liggen veel kansen voor een circulaire economie. Een belangrijk onderdeel daarvan is een duurzame, circulaire economie. In de bouw liggen veel kansen voor een circulaire economie. Bouwafval is één van de grootste afvalstromen in de regio. Wethouder Michiel van Liere: “De gemeente Houten wil het sluiten van de afvalstromen in de bouw stimuleren. Daarom nemen we circulair beton nu standaard op in onze bestekken voor bestrating. We nodigen ook onze bedrijven, organisaties en stakeholders uit de bouwketen uit om mee te doen aan het convenant.”

Parkeerplaats fort Honswijk

Het eerste project waar de gemeente Houten circulair beton heeft toegepast, is de nieuwe parkeerplaats bij fort Honswijk. Deze parkeerplaats is ingericht met circulaire grasbetontegels. Bij de productie daarvan is 80% minder CO2 uitgestoten dan bij gewoon beton. En er zit een andere vulstof in, van gerecycled materiaal. Door de grasbetontegels kan regen gemakkelijker in de bodem infiltreren. Heftigere regenbuien leveren zo veel minder wateroverlast op. Daarmee draagt deze parkeerplaats ook bij aan een andere duurzame doelstelling: een groen Houten dat voorbereid is op klimaatverandering.

U10-Samenwerking

De economie van de gemeente staat niet op zichzelf. We werken daarom samen met Utrechtse gemeenten in de netwerkregio U10. Door deze netwerksamenwerking willen de gemeenten de goede perspectieven van de regio Utrecht, koesteren, verder versterken en benutten. Voor het bevorden van de circulaire economie doen we dat met de Greendeal Cirkelstad. Dit is een regionaal kennisnetwerk dat zich inzet voor het sluiten van grondstofkringlopen met name in de bouw; op het voorkomen en hergebruiken van bouw en sloopmaterialen. Het betonconvenant pas helemaal in deze manier van samenwerken.