donderdag, 11 mei 2017 18:18

'Uilenveren' op Houtense windmolens

Maandag 15 mei a.s. start Eneco met het aanbrengen van 'uilenveren' op de wieken van de drie Houtense windmolens. Deze veren zorgen voor geluidsreductie voor alle omwonenden. Eneco begint met de molen die het dichtst bij de wijk Polder/Water staat. Na ongeveer drie dagen is de klus geklaard.

Wilt u zien hoe het aanbrengen van de uilenveren in zijn werk gaat? Dan bent u maandag a.s. tussen 14.00 uur en 15.00 uur van harte welkom.

Uitkomst dialoog

Het aanbrengen van de uilenveren is een van de uitkomsten van de dialoog tussen Eneco, direct omwonenden en de gemeente. Samen is gezocht naar maatregelen die de ervaren geluidsoverlast van Windpark Houten verminderen. Onder de direct omwonenden was brede steun voor de 'uilenveren' en het oplossen van de bromtoon in de molens. Volgens de gemeente en Eneco zijn dit nu de meest optimale oplossingen voor de ervaren geluidshinder.

Eneco heeft een ontwerp gemaakt voor een massademper om de bromtoon weg te nemen. Dit ontwerp ligt nu voor goedkeuring bij de fabrikant van de molens. Na goedkeuring duurt het ongeveer twee maanden tot de demper geïnstalleerd kan worden.

Impasse proefperiode

Op dit moment zijn de direct omwonenden verdeeld over een derde oplossingsrichting: een proefperiode met een aangepast draaiprogramma van de molens. Het doel is hiervan is de (nacht)rust te bevorderen. De leverancier van de windmolens (Vestas) heeft een programma ontwikkeld waarbij de molens overdag en ’s nachts zo min mogelijk geluid maken. Naast de uilenveren wordt met dit aangepaste draaiprogramma de geluidsbelasting op de woningen dus nóg minder.
Deze proefperiode kan niet plaatsvinden omdat de direct omwonenden niet op één lijn zitten over de effecten ervan.

Ondertussen kreeg de gemeente signalen dat sommige omwonenden uit deze impasse willen komen. Daarom gaat mevrouw mr. Hermine van den Hoek als onafhankelijke derde verkennen of de direct omwonenden bereid zijn om weer met elkaar in gesprek te gaan over de proefperiode.

Geen verplaatsing windmolen

Op 21 maart jl. was er een interpellatiedebat over het windpark in de gemeenteraad. Daarin werd een motie ingediend om te onderzoeken of een van de windmolens kan worden verplaatst. Deze motie is door de gemeenteraad verworpen en daarmee is verplaatsing niet aan de orde.

Informatie

Meer informatie over het proces en het windpark vindt u op de projectwebsite.