maandag, 15 mei 2017 17:00

Presentatie mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

Worden het leenfietsen, een veiligere inrichting van de Lekdijk of een extra fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal? Maandag 29 mei wordt de concept-mobiliteitsvisie voor het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd.

Deze avond is de laatste in een serie van vijf werkateliers. De gemeente heeft de mobiliteitsvisie samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen ontwikkeld.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om samen tot concrete maatregelen te komen. Deze moeten ervoor zorgen dat toekomstige (recreatieve) ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk mogelijk zijn. En dat bestaande knelpunten worden aangepakt.

Belangrijke thema's die de deelnemers in de werkateliers bespraken:

  • Waarborgen van rust en ruimte op het Eiland
  • Meer en betere fiets- en wandelroutes
  • Ontwikkelen van recreatiemogelijkheden
  • Verkeersveiligheid en sociale veiligheid
  • Aanpakken problemen Lekdijk (trillings- en geluidhinder, bermschade en verkeersonveiligheid)
  • Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Kanaaldijk
  • En tegelijkertijd behoud van het dorpse karakter van Schalkwijk en Tull en ’t Waal

Kom 29 mei naar ‘De Wiese’!

Bent u benieuwd naar de oplossingsrichtingen en maatregelen die in de concept mobiliteitsvisie staan? Dan bent u maandag 29 mei van harte welkom bij de laatste bijeenkomst in Sociaal Cultureel Centrum 'De Wiese' in Schalkwijk. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite van de mobiliteitsvisie.