zondag, 21 mei 2017 11:48

Wat doet de gemeente met uw persoonsgegevens?

De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Er zijn organisaties die deze informatie mogen gebruiken. Wilt u dat niet? Vraag om uw gegevens geheim te houden.

Adres, nationaliteit, wel of niet getrouwd, wel of geen kinderen – het staat allemaal in uw BRP-gegevens. Wij geven belangrijke wijzigingen in uw BRP-gegevens automatisch door aan diverse overheids- en maatschappelijke organisaties. U kunt dat niet voorkomen. Gemeenten zijn verplicht om deze informatie te verstrekken.

Denkt u bijvoorbeeld aan pensioenfondsen of de belastingdienst. Deze organisaties hebben uw persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie de gemeente geeft aan deze organisaties.

Geheimhouding

Het kan gebeuren dat ánderen dan overheids- en maatschappelijke organisaties aan de gemeente vragen uw BRP-gegevens te geven. Als u dat niet wilt, kunt u ons vragen om uw gegevens geheim te houden.

Het gaat om het verstrekken van gegevens aan zogenoemde verplichte of vrije derden. Verplichte derden zijn bijvoorbeeld een curator of een advocaat die u een dagvaarding wil sturen. Of de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen in Nederland. Vrije derden zijn niet-commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren. Voor alle duidelijkheid: de gemeente verstrekt nooit inlichtingen aan commerciële instellingen.

U kunt een verzoek doen uw BRP-gegevens niet aan verplichte of vrije derden te geven. Dit gaat schriftelijk, via het formulier Verzoek om geheimhouding persoonsgegevens via www.houten.nl, direct online regelen. U krijgt een bevestiging op het moment dat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Meer informatie

Het is belangrijk dat uw BRP-gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening via (030) 63 92 611. In de folder ‘De basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u’ leest u meer over uw rechten en plichten in het kader van de basisadministratie.