maandag, 22 mei 2017 14:41

Programma Ruimte geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling

Houten is een dynamische gemeente. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen. Om die in goede banen te leiden, heeft de gemeente het Programma Ruimte 2017-2019 gemaakt. In het Programma Ruimte beschrijft de gemeente haar ambities in concrete doelen.

Het geeft de kaders aan waarbinnen een ontwikkeling mogelijk is. Het gaat om uitgangspunten, niet om concrete uitwerkingen van een plan op een bepaalde plek.

Proeftuin

Houten wil een proeftuin zijn voor vernieuwende initiatieven. Het Programma Ruimte beschrijft ook hoe de gemeente om wil gaan met (particuliere) initiatieven. De rol van de gemeente is daarbij steeds anders - dan weer faciliterend en aanjagend, dan weer regisserend. Het Programma Ruimte gaat niet alleen over wonen, maar legt ook verbinding met andere beleidsterreinen zoals verkeer, recreatie, zorg en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Inbreng inwoners

In het Programma Ruimte heeft de gemeente de inbreng verwerkt van de ‘Dag van de Ruimte', in maart jl. Zo’n 130 inwoners gingen toen met elkaar in gesprek gingen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Onderwerpen van gesprek waren: hoe en waar willen we in de toekomst wonen, werken, ontspannen en hoe willen we ons verplaatsen?

Bij concrete ontwikkelingen op een bepaalde locatie worden (toekomstige) bewoners en andere belanghebbenden uiteraard verder betrokken.

Het Programma Ruimte kunt u downloaden rechts op deze pagina. Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad in het najaar, gaan het college van b. en w. en de gemeenteraad nog met elkaar in gesprek over het Programma.