maandag, 03 juli 2017 17:33

Project ‘sociale aanpak 30 km/h-gebieden’

Houten werkt samen met vier andere gemeenten en drie verkeersinstituten aan het project ‘sociale aanpak 30 km/uur-gebieden’. Het doel van dit project is beïnvloeding van verkeersgedrag, zoals te hard rijden, door middel van buurtparticipatie. Wat kan de buurt zelf doen om de snelheid van het verkeer te verminderen in de straat?

Het project bestaat onder andere uit het houden van verkeersmetingen, enquêtes, bewonersavonden en het opzetten van speciale acties.

Provincialeweg

Houten doet mee aan deze proef en heeft daarvoor het 30 km-gedeelte van de Provincialeweg in Schalkwijk aangemeld. Eerdere metingen door de gemeente en de verkeerspolitie hebben aangetoond dat hier te hard
wordt gereden, ondanks dat de inrichting als een 30 km-zone. In november 2015 zijn nieuwe metingen gehouden op dezelfde locatie als in 2013 en daarbij is gebleken dat nog steeds te hard wordt gereden.

Enquête

Om een beeld te krijgen van de huidige situatie op de Provincialeweg hebben wij uw hulp nodig. We vragen u een enquête in te vullen, die bestaat uit 14 vragen. Het kost u circa 10 minuten om in te vullen. De gegevens van de enquête worden verwerkt door SWOV. Wilt u zo vriendelijk zijn deze enquête voor vrijdag 7 juli 2017 in te vullen via de link: http://tinyurl.com/provincialewegschalkwijk