maandag, 03 juli 2017 11:32

Colleges zien af van ambtelijke samenwerking Houten en Wijk bij Duurstede

De colleges van Houten en Wijk bij Duurstede zien af van een ambtelijke fusie. Het blijkt niet haalbaar om een bedrijfsplan te maken dat binnen de gestelde financiële kaders van de gemeenteraden past.

Het onderzoek naar een fusie van de ambtelijke organisatie is gedaan om te kijken of beide gemeenten zich zo konden versterken. Door schaalvergroting wordt de kwetsbaarheid bijvoorbeeld kleiner en kunnen we kennis en ervaring delen. Ook kunnen door werkzaamheden samen te doen de kosten verlaagd worden.

Uit de eerste onderzoeken bleek dat een fusie inderdaad deze kansen kon bieden. De gemeenteraad heeft daarom de colleges in december de opdracht gegeven om een bedrijfsplan te maken. Daarin is het samenvoegen van de organisaties verder uitgewerkt. De keuzes die daarbij zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de huisvesting van de nieuwe organisatie, de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners en het regelen van de automatisering zijn financieel doorberekend. Daarbij blijkt dat het plan niet binnen de (financiële) kaders past die de gemeenteraden hebben meegegeven. De eenmalige kosten voor het vormen van de nieuwe organisatie zijn te hoog, en de structurele opbrengsten te laag. De colleges hebben daarom besloten niet verder te gaan met de plannen voor een ambtelijke fusie.

Burgemeesters Wouter de Jong (Houten) en Tjapko Poppens (Wijk bij Duurstede): ‘Het was een moeilijke beslissing. Onze colleges zijn elkaar de afgelopen maanden steeds meer gaan waarderen en zien zeker kansen voor bundeling van de krachten tot strategische samenwerkingspartners in het Kromme Rijngebied. We hebben echter moeten concluderen dat de financiële resultaten uit het bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie niet goed uitvallen.’

De noodzaak om in beide organisaties te investeren blijft wel aanwezig. De resultaten van alle onderzoeken die nu zijn gedaan bieden hier een goede basis voor. ‘We hebben hierdoor veel inzicht gekregen in de organisaties, en bekijken nu ieder voor zich hoe we hiermee verder gaan. Maar we blijven goede buren, en zullen zeker gebruik blijven maken van elkaars kennis en ervaringen. Zo werken we gezamenlijk verder op het gebied van de omgevingsvisie en trekken we samen op bij inkoop en BAG (basisadministratie gemeenten),’ aldus de burgemeesters.