maandag, 21 augustus 2017 17:00

Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk koerst op duurzame oplossingen

Het college van b. en w. zet de komende tien jaar in op duurzame oplossingen voor de mobiliteit op het Eiland van Schalkwijk.  De focus ligt op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, en het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk.

Daarnaast moeten camerapoorten bij enkele wegen doorgaand auto-en motorverkeer tegengaan.

Heldere keuzes

Dit staat in de concept- mobiliteitsvisie 2017-2027. De koers is bepaald na een intensief participatietraject met interviews, een enquête en werkateliers met bewoners, ondernemers en organisaties. Samen zijn de knelpunten en oplossingen in beeld gebracht om de verkeerssituatie op het Eiland te verbeteren en om ontwikkelingen mogelijk te maken. Ook de herontwikkeling van de Stelling van Honswijk en de uitbreiding van recreatie langs de Lek zijn in de voorstellen meegenomen. De mobiliteitsvisie geeft vijf pijlers om te komen tot een doordacht plan.

Verbeteren van fietsvoorzieningen

Het voorstel is om belangrijke schakels in het fietsroutenetwerk aan te leggen, zoals:

  • een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het verlengde van het Elpad. Zo ontstaat een goede rechtstreekse fietsverbinding tussen Houten en Tull en ’t Waal.
  • een fietspad langs de A27 over de Lek. Hiermee krijgt het Eiland een betere verbinding met Vianen.
  • een directe fietsverbinding tussen Houten-Schalkwijk en de pont naar Culemborg langs het spoor. Dit zorgt voor een directe en veilige route voor scholieren en andere fietsende forensen.
  • een fietsroute over de Kanaaldijk Zuid en Oost. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke route tussen Nieuwegein, Houten, Schalkwijk en Wijk bij Duurstede.

Verbeteren van collectief (openbaar) vervoer

Het ontbreekt nu aan een OV-aansluiting aan de westkant van het Eiland bij Tull en ‘t Waal, Fort Honswijk en het recreatiegebied. Een bus kan de transferia Houten Castellum, ‘Pand Pannenkoek’ en ‘Linielanding’ aandoen, waar bezoekers overstappen op andere duurzame vervoermiddelen.

Verbeteren van vervoer over water

De gemeente wil onderzoeken of uitbreiding van de Liniepont of andere vervoersvoorzieningen over water mogelijk zijn.

Afsluiten van enkele wegen voor doorgaand auto- en motorverkeer

Dit moet ervoor zorgen dat de rust en ruimte op het Eiland bewaard blijft en de leefbaarheid in de kernen wordt vergroot. Dat kan door enkele wegen af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en de Lekdijk te ontlasten. Auto’s en motoren van buiten het Eiland moeten dan andere routes volgen om op hun bestemming te komen. Bewoners en ondernemers op het Eiland krijgen ontheffing. Camerapoorten controleren op basis van het kenteken of iemand de weg in mag rijden.

Verbreden weg over de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk

Over enkele jaren start het waterschap met de voorbereidingen voor verzwaring van de Lekdijk. Dit biedt kansen om de weg aan te passen en veiliger te maken. Hierdoor wordt ook het recreatiegebied langs de Lek en de stelling van Honswijk beter bereikbaar.

Hoe verder?

De concept-mobiliteitsvisie 2017-2027 staat 5 september op de agenda van het Rondetafelgesprek. Er is dan gelegenheid om in te spreken. Op 19 september a.s. neemt de gemeenteraad een besluit. De visie is geen eindpunt, maar juist een begin voor verder overleg met belanghebbenden over de uitvoering.

De mobiliteitsvisie vindt u op de projectwebsite. Heeft u nog vragen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op dinsdag 29 augustus in ‘De Wiese’ in Schalkwijk van 16.30-21.00 uur. Of bel de heer Edwin Boonstoppel via (030) 63 92 611.