vrijdag, 25 augustus 2017 16:16

De TechniekFabriek kan groeien op nieuwe locatie Zevensprong

De TechniekFabriek, de Houtense techniekwerkplaats voor kinderen, is verhuisd naar een ruimere locatie in basisschool De Zevensprong. Het aanbod van naschoolse techniek- en computerworkshops voor kinderen met en zonder autisme wordt uitgebreid met technieklessen onder schooltijd voor de bovenbouwklassen van Houtense basisscholen.

Eind september starten de naschoolse workshops weer.

De TechniekFabriek wil dé techniekwerkplaats van Houten worden. De plek waar na én onder schooltijd alle kinderen uit de bovenbouw van de Houtense basisscholen technieklessen komen volgen, begeleid door vrijwilligers. Omdat alle basisscholen vanaf 2020 verplicht techniekonderwijs moeten geven, voorziet de TechniekFabriek hier in een behoefte.

In de Zevensprong kan de TechniekFabriek haar ambities waarmaken. Om met de school een meerjarig huurcontract voor lokalen te kunnen sluiten had de TechniekFabriek – die geen financiële reserves heeft kunnen opbouwen – een steuntje in de rug nodig. Deze steun heeft zij gevonden bij de gemeente in de vorm van een garantstelling voor de eerste 3 jaar. Daarnaast heeft de gemeente € 10.000,- beschikbaar gesteld omdat zij dit experiment van ‘inclusief onderwijs’, onderwijs aan leerlingen met én zonder beperking, belangrijk vindt.

De continuïteit van de naschoolse technieklessen die de TechniekFabriek nu al geeft aan kinderen met en zonder autisme is daarmee gewaarborgd. Er is door vrijwilligers de hele vakantie hard gewerkt om een goed uitgeruste techniekwerkplaats te creëren waar Houtense basisschoolleerlingen, begeleid door ervaren vrijwilligers, boeiend en leerzaam techniekonderwijs kunnen krijgen. Bent u benieuwd naar de TechniekFabriek 2.0? Dan bent u van harte welkom op zaterdag 9 september bij de Open Middag en de officiële opening van de nieuwe locatie.

Meer informatie over de activiteiten van de TechniekFabriek, de nieuwe workshopreeks en en vrijwilliger worden is te vinden op www.detechniekfabriek.nu