zondag, 17 september 2017 11:29

Vlinderidylle bij De Veste gemaaid

Bij de vlinderidylle ter hoogte van De Veste is onlangs per abuis alle vegetatie gemaaid. Onze aannemer heeft de vergissing erkend. Om de vlindertuin zich, ondanks de maaibeurt, toch zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, heeft de aannemer een gedeelte van het maaisel op hopen gelegd.

Op deze manier kunnen zaden nog op de grond vallen en rupsen uit de hopen kruipen. Verder is besloten om dit jaar – ter compensatie van het teveel gemaaide gebied – de vegetatie langs het water te laten staan. Het riet wordt wel verwijderd.

Wij verwachten dat met deze acties de vlinderidylle zich verder op de gewenste manier kan ontwikkelen.