dinsdag, 05 februari 2013 11:11

Gemengde gevoelens bij initiatiefvoorstel 'Werken met behoud van uitkering'

GroenLinks vraagt het college om aandacht voor de verwatering die dreigt te ontstaan. Hoe houden we mensen met lage lonen aan het werk? Hoe blijven we solidair met mensen die niet in staat zijn moeilijk werk te doen? Vragen die steeds urgenter worden.

De GroenLinks fractie heeft op dinsdag 29 januari uitgesproken dat zij het initiatiefvoorstel Werken met behoud van uitkering met gemengde gevoelens in ontvangst heeft genomen. Wij vroegen het college om aandacht voor de verwatering die dreigt te ontstaan. Hoe houden we de lage loonschalen aan het werk? Hoe blijven we solidair aan mensen die niet het vermogen hebben om moeilijk werk te doen? Deze vragen worden in toenemende mate urgent.

GroenLinks riep alle aanwezigen op om de uitwerking van dit initiatief kritisch te monitoren, de landelijke discussies te volgen en praktijken, waarbij een vaste baan wordt ingeruild voor werken vanuit de bijstand, in Houten wordt voorkomen.

Andere partijen maakten GroenLinks in het debat het verwijt, dat wij de toekomst veel te somber schetsen. Het is slechts een tijdelijke maatregel voor een kleine groep, zo luidden de sussende woorden.

De tijd zal het leren en een gewaarschuwd mens telt voor twee.  Lees in de bijlage de hele bijdrage van Tijm Corporaal.

Lees meer http://houten.groenlinks.nl/gemengde-gevoelens-bij-initiatiefvoorstel-werken-met-behoud-van-uitkering