woensdag, 04 oktober 2017 18:02

Gemeente in gesprek met inwoners over (on)mogelijkheden voor werk

Op woensdag 11 oktober organiseert de gemeente een ontmoeting via zogenaamde ‘dialoogtafels’ met inwoners om te praten over hun perspectief op werk. Het gaat om mensen die op zoek zijn naar (on)betaald werk, maar bij wie dat niet lukt.

De gemeente wil graag weten waar deze inwoners tegen aan lopen, en welke belemmeringen zij ervaren om (weer) aan het werk te kunnen. Alle ervaringen die we verzamelen, is input voor de Houtense Werktafel.

U bent van harte uitgenodigd tijdens het persmoment op woensdag 11 oktober van 9 tot 9.30 uur in De Meerkoet, Meerkoetweide 39 in Houten. Wethouder Kees van Dalen zal samen met Heleen Roossien, programmamanager en matchmaker, meer vertellen over deze ontmoeting met inwoners en de werkwijze van de Houtense Werktafel.

Houtense Werktafel

De Houtense Werktafel is een lokaal netwerk van werkgevers, gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen, lokale initiatieven en uiteraard werkwillenden. De Houtense Werktafel is er voor alle inwoners in de gemeente Houten die willen en kunnen. Het gaat dus niet alleen om mensen in de bijstand, maar ook mensen met een beperking en mensen die wel willen werken maar dat niet zelf kunnen vinden. Daarnaast bemiddelen we ook mensen die weer actief willen zijn in de samenleving. Het gaat zowel om betaald als onbetaald werk. De Houtense Werktafel gaat actief de wijken in op zoek naar werkwillenden en onderhoudt contacten met Houtense werkgevers.