vrijdag, 06 oktober 2017 11:59

Asbest aangetroffen op terrein warmtekrachtcentrale, sanering van start

Afgelopen periode is onderhoud gepleegd aan de twee buffervaten van de Warmtekrachtcentrale van Eneco aan de Raaigras in Houten. Onderdeel hiervan is het zandstralen van de buitenwanden van de buffervaten. Dat gebeurt met gritzand, onder een tent. Gisterochtend kreeg Eneco de melding dat er mogelijk asbest in het gritzand zit dat hierbij is gebruikt.

Toen Eneco deze informatie kreeg zijn de werkzaamheden bij de warmtekrachtcentrale direct stilgelegd en is gestart met een grondig onderzoek. Een toezichthouder van de gemeente was hierbij aanwezig.
Het onderzoek wijst uit dat het asbest zich beperkt tot het terrein van de warmtekrachtcentrale. Er is géén asbest buiten het terrein aangetroffen.

De schoonmaakwerkzaamheden op het terrein door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zijn inmiddels gestart. Het werkterrein is voor de sanering uitgebreid. Op het P&R terrein zijn containers geplaatst. Hierdoor is een aantal parkeerplaatsen gedurende de werkzaamheden buiten gebruik. Het werkterrein wordt volgens de veiligheidsvoorschriften afgeschermd. De sanering duurt ongeveer drie weken.

Ouders van de kinderen die gebruik maken van de multifunctionele accommodatie Limes zijn geïnformeerd met een brief van de gemeente en Eneco.