donderdag, 12 oktober 2017 09:58

Trots op Houten(s)

Wat zijn we blij dat er in Houten een goede VMBO school staat en dat deze het zo ontzettend goed doet.  Je zou bijna vergeten dat zo’n mooie school er écht niet zonder slag of stoot is gekomen. De PvdA heeft in 2005 gevraagd om alle denkbare wegen te bewandelen om tot realisatie van een breed VMBO in Houten te komen.

Het duurde tot 2009 voor de school eindelijk haar deuren aan de Kruisboog kon openen. Het duurde zo lang omdat volgens de landelijke regels leerlingen binnen een straal van 16 kilometer voldoende keus zouden hebben en ook maakten scholen in de omgeving bezwaar tegen de komst van VMBO school in Houten omdat zij concurrentie vreesden. 

Het is dan ook puur door de goede samenwerking tussen College De Heemlanden, het Anna van Rijn College in Nieuwegein en de gemeente Houten dat er toch een VMBO school kon komen. Een school die nu niet meer weg te denken is uit Houten. Dat was indertijd een huzarenstukje en daar mogen we alle betrokken bestuurders best erkentelijk voor zijn. Al die jaren bleef er nog één knelpunt boven de markt hangen. Bij de vestiging van een nieuwe school hebben de oprichters, Anna van Rijn College en College De Heemlanden, samen ruim 3 miljoen euro geleend aan de nieuwe school, omdat het ministerie van Onderwijs geen bekostiging verstrekt voor het opzetten van een nieuwe school. Nu het Houtens een volgroeide school is met een volledige bezetting wil het Anna van Rijn College haar deel van de lening graag terug. Dat is na al die jaren heel begrijpelijk maar natuurlijk heeft een school als het Houtens niet zomaar 1 miljoen euro op de plank liggen. Dat is de reden dat in goed overleg naar een oplossing gezocht is. De gemeente heeft als eigenaar van het pand de mogelijkheid om het Houtens te helpen en het is ook haar taak om zo’n mooie en zeer bevochten voorziening in Houten te behouden.

Het is in onze ogen dan ook belachelijk om de gemeente te verwijten dat men ‘bankje wil spelen’ of ‘de reserves er aan het doorjassen is’, zoals in sommige kranten en op social media te lezen is. Dat is absoluut niet aan de orde: de gemeente heeft de mogelijkheid (en de school zelf niet) om onder voordelige condities geld te lenen en daarmee de school in de gelegenheid te stellen de schuld aan het Anna van Rijn College af te lossen. En die lening wordt de komende jaren natuurlijk weer bij de gemeente afgelost. Dit is overigens helemaal niet nieuw of bijzonder: menig sportvereniging heeft kunnen bij het aanleggen van een veld of accommodatie hetzelfde genoegen mogen smaken.

Laten we vooral trots zijn en blijven op de mooie voorzieningen, de creativiteit en samenwerking in de onze gemeente. Ook dat is de kracht van Houten(s).

Door Anneke Dubbink op 13 oktober 2017