donderdag, 09 november 2017 12:17

NL-Alert controlebericht op 4 december 2017

Maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Als u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen.

Het controlebericht bevat de volgende tekst: “NL-Alert 04-12-2017 12:00: CONTROLEBERICHT. Uw telefoon is juist ingesteld voor NL-Alert. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl” 

Wanneer zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit?

In 2017 zendt de overheid twee controleberichten uit zodat u kan nagaan of uw mobiel juist is ingesteld. Dit jaar is dat op 4 december, in 2018 op 2 juli en 3 december.

Ik heb op 3 juli 2017 geen controlebericht ontvangen. Ontvang ik het volgende controlebericht wel?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u het controlebericht op 3 juli niet hebt ontvangen, bijvoorbeeld omdat de telefoon rond 12.00 uur uit stond, slecht bereik had of in gesprek was. Ook kan het zo zijn dat uw mobiele telefoon nog niet is ingesteld. Ga nu naar de instelhulp, stel uw mobiel in en help ook anderen met instellen.