donderdag, 16 november 2017 14:53

Partners Pact van Ruigenhoek zetten ambities om in acties

De komende jaren werken publieke en private partijen in Utrecht intensiever samen aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Veertien partijen bundelen hun krachten om dit erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek. De ambities van de partners zijn vastgelegd in het ‘Pact van Ruigenhoek’, dat 15 november werd ondertekend en regionaal een impuls geeft aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap. Wethouder Herman Geerdes tekende het pact namens de gemeente Houten.

De ondertekenaars van het Pact van Ruigenhoek onderschrijven het met trots: De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is onlosmakelijk verbonden met het DNA van Nederland en is uniek in de wereld. Ooit was de NHW een verdedigingslinie, nu vormt zij een waardevol natuurrijk landschap vol mysterieuze forten en waterwerken. De NHW vertelt het bijzondere verhaal van de samenwerking tussen Nederland en het water. Dit unieke cultureel erfgoed én het betekenisvol landschap verdienen het behouden te worden voor toekomstige generaties, toegankelijk en bekend te zijn voor een breed publiek. Dat vraagt om een nauwe regionale samenwerking met ondernemers, vrijwilligers en andere maatschappelijke partners, waarin ruimte is voor experiment en synergie kan ontstaan.

Nieuwe impuls

In het Pact van Ruigenhoek zijn de ambities van regionaal samenwerkende partijen beschreven voor de komende 5 jaar. Jaarlijks wordt een Regionaal Actieprogramma opgesteld waarin staat aangegeven welke kansrijke initiatieven de ondertekenaars samen met maatschappelijke partners gaan ontplooien. De ondertekenaars van het pact stellen zich ten doel om:

  • Het bijzondere verhaal van de NHW uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek.
  • De rol van het water in het landschap door de geschiedenis heen zichtbaar te maken.
  • De uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan.
  • Het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en hier meer bekendheid aan te geven.
  • Bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen.
  • Forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van functies en duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik.

Het pact werd ondertekend door: de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Nieuwegein, Houten, Vianen en Wijk bij Duurstede, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht.

Kansen benutten

Landelijk wordt samengewerkt aan een UNESCO-werelderfgoed status voor de NHW en een verbinding met de Stelling van Amsterdam. Op en rond de forten van de NHW zijn de afgelopen jaren door publiek-private samenwerking al uiteenlopende recreatieve voorzieningen gerealiseerd, waaronder het Waterliniemuseum (dat diverse prijzen won), fiets- en wandelroutes, horeca, overnachtingsmogelijkheden en educatieve activiteiten. Er zijn echter nog volop kansen om te benutten rond maatschappelijke vraagstukken als verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie in midden Nederland die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit 50 forten en zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten. Als Nationaal Landschap is het het grootste Rijksmonument van Nederland en staat zij op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn te volgen op: www.nieuwehollandsewaterlinie.nl en www.hollandsewaterlinie.nl