donderdag, 16 november 2017 13:55

Ontwikkeling Fort Honswijk op RTG-agenda

Dinsdag 21 november a.s. staat het plan van aanpak voor de ontwikkeling van Fort Honswijk op de agenda van het Rondetafelgesprek. De bijeenkomst begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Dit Rondetafelgesprek is een vervolg op de bijeenkomst die woensdag jl. plaatsvond in ‘De Wiese’ in Schalkwijk. Omdat er veel insprekers waren, was er geen tijd meer voor een reactie van de wethouder. Dinsdag a.s. gebeurt dat alsnog. Vooruitlopend op de bespreking geeft het college van b. en w. alvast een schriftelijke reactie aan de raad (zie download rechts op deze pagina).

Plan

Het plan van aanpak is bedoeld om Fort Honswijk te behouden en ontwikkelen voor de toekomst. Er staat een visie in voor de korte termijn en een richting voor ontwikkeling op de lange termijn. Het plan is erop gericht om Honswijk tot een rendabel cultureel erfgoed te ontwikkelen.

Na een positief besluit van de gemeenteraad gaat de gemeente verder met het maken van een Masterplan voor Honswijk. Het is de bedoeling om in 2018 het fort over te dragen van de gemeente naar een stichting.

In het bestuurlijk informatiesysteem vindt u het plan van aanpak en alle achterliggende documenten.