woensdag, 20 december 2017 12:57

Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen ter inzage

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit tracébesluit vastgesteld op 9 december 2017 (en bekendgemaakt in de Staatscourant van 19 december 2017).

Het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen omvat de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen (het projectgebied).

Dit om de uitbreiding van het aantal sprinters mogelijk te maken. En om daarnaast de robuustheid van de railinfrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen. De effecten van het project zijn ook onderzocht voor het spoortracé tussen Utrecht en Geldermalsen.

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen.
De stukken liggen tot en met 30 januari 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Houten.