dinsdag, 09 januari 2018 15:57

Extra ophaalronde restafval (grijze kliko)

Door vele verzoeken van bewoners hebben we besloten om een extra afval ophaalronde te organiseren. Er komt een extra ophaalronde voor de wijken/dorpen, waarbij het ophalen van het restafval (grijze kliko) pas voor week 4 gepland staat*. De extra ophaalronde vindt plaats op maandag 15 januari en op donderdag 18 januari.

Woont u in een van deze wijken/dorpen* zet dan op maandag uw grijze bak buiten. Als de bak maandag niet geleegd is, kunt u de bak donderdag weer buiten zetten. Deze extra ophaalronde staat niet op afvalkalender en de Afvalwijzer App.

*Het gaat om de volgende wijken: Houten (wijk), Muren, Stenen, ’t Goy, Schalkwijk, Tull en ’t Waal, Buitengebied, Borchen, Bouwen, Campen, De Veste, Erven, Hoven, Molens, Oude Dorp, Polders, Schaften, Sloten, Velden, Water, Weiden, Centrum ten zuiden van het Kooikerspad.

Zie ook het nieuwsbericht van 20 november 2017 over het bezorgen van de PMD-kliko's. Wilt u weten wat u in de PMD-kliko en het aanrechtbakje mag doen? Bekijk dan bijgevoegde flyer.