zondag, 18 februari 2018 11:16

De Cultuurwijzer Houten is online

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 staat de Cultuurwijzer Houten online. De Cultuurwijzer is een culturele stemwijzer, waarmee voor iedereen inzichtelijk wordt wat de lokale politieke partijen van plan zijn met kunst en cultuur.

De Cultuurwijzer is feestelijk gepresenteerd tijdens het Valentijns Cultuurdebat op woensdagavond 14 februari in Theater Aan de Slinger. Tijdens het debat gingen Houtense politici en het culturele veld met elkaar in gesprek naar aanleiding van stellingen uit de Cultuurwijzer. De Cultuurwijzer staat nu online en kan door iedereen geraadpleegd worden. Wie de stemwijzer invult, ziet welke partij het dichtst bij de eigen culturele visie komt. De Cultuurwijzer is in te vullen via de website houten.decultuurwijzer.nl. De eerste stemadviezen zijn gegeven!

De Cultuurwijzer Houten bestaat uit tien stellingen. Deze stellingen gaan over het lokale culturele veld en de standpunten die de lokale politiek hierin neemt. Wanneer men de stellingen invult, volgt een stemadvies. Ook kan van elke politieke partij de culturele paragraaf uit het verkiezingsprogramma worden nagelezen.

De Cultuurwijzer Houten is net als vier jaar geleden een initiatief van Aan de Slinger, een van de grootste culturele organisaties in Houten. Alle politieke partijen in Houten hebben hun medewerking verleend aan de Cultuurwijzer. Stellingen die onder andere aan bod komen zijn ‘Houten aantrekkelijk houden voor bewoners en bedrijven vergt een blijvende investering van de gemeente in kunst en cultuur’ en ‘Kunst en cultuur brengt mensen met elkaar in contact en bevordert dat mensen zich inzetten voor elkaar en voor Houten’.
De Cultuurwijzer is tot uiterlijk 21 maart in te vullen op de website houten.decultuurwijzer.nl.