maandag, 26 februari 2018 15:28

Stedenbouwkundige verkenning voor woningbouw na 2025

Het college van burgemeester en wethouders heeft een stedenbouwkundige verkenning laten uitvoeren. De verkenning laat mogelijkheden zien om in Houten nieuwe woningen te bouwen. De woningbehoefte in de Utrechtse regio is erg groot.

Er zijn tussen 2025 en 2040 ongeveer 75.000 nieuwe huizen nodig. Ook in Houten zal er behoefte zijn aan extra woningen.

Nog geen keuzes

Het college vindt het van grote waarde dat de stedenbouwkundige verkenning objectief en onderzoekend is uitgevoerd. De verkenning laat op hoofdlijnen zien wat de mogelijkheden en dilemma’s zijn voor de bouw van meer woningen in Houten. De studie zorgt voor een verrijking van ideeën en inzichten over de ruimtelijke toekomst van Houten na 2025.

De verkenning maakt nadrukkelijk nog geen keuzes. Die zijn voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. Wél toont de studie aan dat er voldoende redenen zijn om in de volgende collegeperiode de verkenning verder uit te werken en keuzes te maken. De bouw van nieuwe woningen kunnen we bijvoorbeeld ook aangrijpen om andere uitdagingen in Houten op te lossen, zoals de vergrijzing, toename van verkeer of de energietransitie. Zo zouden we kunnen zorgen voor meer woningen en verbeteren we ook de leefbaarheid voor alle Houtenaren.

Rapport

De verkenning stond ook centraal tijdens het stadsgesprek op 8 februari jl. Tientallen bewoners en maatschappelijke organisaties gingen met elkaar in gesprek over thema’s als gezondheid & zorg, voorzieningen, landschap en participatie. De bijeenkomst heeft inzichten voor het vervolg opgeleverd.

De mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen en belangrijke conclusies van de verkenning zijn verwerkt in een rapport. U kunt het rapport downloaden via https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/bijlage-1-houten-stedenbouwkundige-verkenning/. De collegebrief kunt u downloaden via https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/collegebrief-stedenbouwkundige-verkenning-houten/