maandag, 26 februari 2018 13:55

Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2017

In Houten zijn afgelopen jaar 43 huishoudens urgent verklaard. Zij hebben met voorrang een woning gekregen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling van de gemeente Houten.

Dit aantal is al enkele jaren stabiel. Van de vrijgekomen sociale huurwoningen in Houten is 20% verhuurd aan urgenten. Urgenten zijn mensen die door een uitzonderlijke situatie met voorrang een (andere) woning krijgen toegewezen. Het gaan dan om een sociale huurwoning in Houten of in de regio. Deze regio bestaat uit zestien samenwerkende gemeenten van Woerden tot Wijk bij Duurstede. Urgenten uit de regio kunnen ook in aanmerking komen voor woningen in Houten.

Toetsing aan beleid

De urgentiecommissie toetst aanvragen op het beleid dat door het college van b. en w. is vastgesteld. Hierdoor zorgen we ervoor dat we gewone woningzoekenden ook beschermen. Deze woningzoekenden wachten vaak vele jaren voordat zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Urgenties in Houten

De meest voorkomendeurgenties zijn door relatiebeƫindiging waarbij zorg is voor minderjarige kinderen of er is sprake van medische problematiek. En urgenties waarbij iemand doorstroomt naar een zelfstandige woning vanuit een woonvorm voor begeleid wonen.

Naast deze groepen urgenten heeft de gemeente een rijkstaak om statushouders te huisvesten. In 2017 zijn 37 woningen toegewezen aan statushouders. Dit aantal is veel lager dan in 2016. Hierdoor zijn in 2017 meer huurwoningen van Viveste beschikbaar gekomen voor gewone woningzoekenden, namelijk 289 woningen.

Voor het college van b. en w. zijn deze cijfers een signaal om de strikte toetsing van urgentieaanvragen voort te zetten.

Het jaarverslag is te downloaden op de pagina www.houten.nl/urgentie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Strooper via (030) 63 92 611.