vrijdag, 16 maart 2018 13:41

Flink minder restafval

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Houten heeft in de eerste twee maanden al zijn vruchten afgeworpen. De maanden januari en februari hebben 36% minder restafval opgeleverd. Restafval is onwenselijk aangezien het in de verbrandingsoven verdwijnt.

Meer GFT en PMD

De invoering van de PMD-kliko en het aanrechtbakje heeft geleid tot 43% meer GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) en 80% meer PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken). Door het nieuwe afvalsysteem wordt het afval nog beter gescheiden, waardoor meer afval hergebruikt kan worden.

De toename van de hoeveelheid GFT en PMD is vergelijkbaar met de eerste resultaten in de proefwijken (De Bermen en De Akkers). Naar aanleiding van de goede resultaten in de proefwijken is het nieuwe afvalsysteem in heel Houten ingevoerd.

Afval scheiden

In Houten werd in 2017 65% van het afval gescheiden. Het Rijk wil dat in 2020 maar liefst 75% van het afval gescheiden wordt ingezameld en verwerkt. Op basis van de resultaten van januari en februari 2018 lijkt de gemeente, ondanks dat bewoners in deze maanden nog moesten wennen aan het systeem, in 2018 al ruim over de 70% afvalscheiding heen te gaan.

Inloopavonden

Op maandag 5 februari en woensdag 7 februari organiseerde de gemeente inloopavonden voor mensen die nog vragen hebben over het nieuwe afvalsysteem. Daarnaast konden bewoners hun eerste ervaringen met de PMD-kliko en het aanrechtbakje met de gemeente delen. De vragen gingen vooral over wat in welke kliko mag en wat de resultaten van het nieuwe systeem zijn. Wilt u meer weten over welk afval waarin mag dan kunt u kijken op afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de website van de gemeente Houten onder het kopje ‘soorten afvalinzameling’.