woensdag, 14 maart 2018 18:35

Cursus helpt verstandelijk beperkte Houtenaren het stemhokje in

Kiezers met een verstandelijke beperking moeten in het stemhokje de hulp van iemand anders mogen inroepen, als zij niet geheel zelfstandig een vakje rood kunnen kleuren. Daarvoor breekt de belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking LFB een lans, precies één week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

De vereniging steunt daarmee de Woerdense burgemeester Victor Molkenboer, die zich er sterk voor maakt dat iedereen in zijn gemeente moet kunnen stemmen, óók iemand met een verstandelijke beperking die daarvoor samen met een begeleider het stemhokje moet betreden.

Fysieke beperking

De Kieswet staat dit laatste niet toe. Daarin staat dat iedereen van achttien jaar en ouder zelfstandig zijn stem moet kunnen uitbrengen. Uitzonderingen worden alleen gemaakt voor mensen met een fysieke beperking. Wie dus rolstoelgebonden is of blind, mag in het stemhokje wél worden geholpen door een begeleider.

De LFB, die kantoor houdt in Utrecht, vindt dat hiermee een grote groep verstandelijk beperkten wordt buitengesloten die wel degelijk een keuze kan maken uit de politieke partijen en zijn stem wil uitbrengen. „Het argument dat je vaak hoort, is dat in het stemhokje iemand met een verstandelijke beperking kan worden beïnvloed”, zegt Caron Landzaat van de LFB. „Maar dat moet dan net zo hard gelden voor blinden, want die kunnen helemaal niet zien welk vakje er rood wordt gekleurd.”

Het moet net zo hard gelden voor blinden, want die kunnen helemaal niet zien welk vakje er rood wordt gekleurd (citaat Caron Landzaat, LFB)

De vereniging ziet ook andere manieren om de drempel voor het stemhokje te verlagen, bijvoorbeeld door kandidatenlijsten met plaatjes van lijsttrekkers te gebruiken, of te werken met verschillende kleuren voor de diverse partijen.

Landzaat, zelf een ‘ervaringsdeskundige’, geeft de cursus Wat stem jij? die is bedoeld om kiezers met een beperking wegwijs te maken. Gisteravond was er in Houten een verkiezingsdebat, gezamenlijk georganiseerd door de LFB en de gemeente. Doel daarvan was ‘een bijdrage te leveren aan de sociale integratie en emancipatie van mensen met een beperking in Houten’. „Het is belangrijk voor mensen met een beperking om mee te denken, praten en beslissen. Zodat er niet óver hen maar mét hen wordt gesproken”, stelt de LFB.

Voorbeelden

Anders dan Woerdens burgemeester Molkenboer, wil het gemeentebestuur van Houten overigens niet zo ver gaan en de Kieswet op dit punt tarten. „Daarnaast kunnen mensen veel zelf, daar zien we op een debatavond als deze genoeg voorbeelden van”, aldus wethouder Jocko Rensen (PvdA). „Initiatieven zoals de cursus Wat stem jij? steun ik graag. Mensen kunnen daardoor zelfstandig stemmen. Wat mij betreft gaan we uit van wat ze wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.

Bron: AD Utrecht