dinsdag, 20 maart 2018 10:16

Maatregelen voor gebied tussen Houten en Bunnik

De provincie Utrecht wil samen met de gemeenten Bunnik en Houten een pakket aan maatregelen uitvoeren, die het buitengebied tussen de kernen Houten, Bunnik en Odijk verkeersveiliger en leefbaarder moet maken.

Het gaat om:

  • Een onderzoek naar het verbeteren van de veiligheid in de tunnel in de Achterdijk met de kruising van de A12;
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum voor touringcars via de zuidelijke parallelweg van de A12 tussen de N229 (Bunnik-Wijk bij Duurstede) en de Achterdijk;
  • Het aanbrengen van een spitsknip op de Achterdijk net ten zuiden van de Marsdijk;
  • Het verbeteren van de fietsvoorzieningen tussen Bunnik en Houten langs of nabij de provinciale weg N410 (Odijk-Houten) door een vrijliggend fietspad;
  • Het optimaliseren van de geslotenverklaring van de Binnenweg;
  • Het optimaliseren van de kruising van de Binnenweg met de N421 (Limesbaan);
  • Het uitvoeren van een onderzoek naar de verkeersafwikkeling op de aansluiting N410-Rondweg-Binnenweg

Bestuursovereenkomst

Gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht en de wethouders Jorrit Eijbersen van de gemeente Bunnik en Kees van Dalen van de gemeente Houten hebben de bestuursovereenkomst waarin de afspraken over deze maatregelen voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn vastgelegd op 20 maart 2018 ondertekend.

Aansluiting op de A12

De provincie werkt samen met Rijkswaterstaat aan de aansluiting van de N421 op de A12 naar het oosten en de fietskruising met de A12. De provincie Utrecht heeft hierover met het Rijk op 14 maart 2017 een overeenkomst getekend. Samen met de maatregelen die in de nu ondertekende overeenkomst staan, ligt er nu een compleet maatregelenpakket voor het gebied tussen Bunnik en Houten.

Door het maatregelpakket wordt het doorgaande verkeer geleid naar de daarvoor bestemde wegen zoals de N421 Houten-Bunnik (Limesbaan)) en N229 (Bunnik - Wijk bij Duurstede). Met het verbeteren van de fietsvoorzieningen in het gebied neemt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied toe.

Taakverdeling

De gemeente Bunnik zorgt voor de veiligheid in de tunnel in de Achterdijk, de spitsknip op de Achterdijk en het aanpassen van de zuidelijke parallelweg van de A12. De gemeente Houten gaat aan de slag met het optimaliseren van de geslotenverklaring van de Binnenweg en de kruising Binnenweg - N421 en onderzoekt samen met de provincie Utrecht de verkeersafwikkeling op de aansluiting N410 Rondweg - Binnenweg. De provincie Utrecht verbetert de fietsvoorzieningen langs of nabij de provinciale weg N410 (Houten - Odijk). Alle maatregelen vinden plaats onder regie van de provincie Utrecht.