donderdag, 17 mei 2018 09:00

‘De Fortwerkers’ zetten zich samen in voor ontwikkeling Honswijk

De participatiegroep ‘De Fortwerkers’ werkt komend jaar samen aan een plan voor ontwikkeling van Fort Honswijk aan de Lekdijk in Schalkwijk.

Het eerdere plan van aanpak voor de herontwikkeling van Fort Honswijk leidde eind 2017 tot onrust in de omgeving van het fort.

Er was onvoldoende steun voor het plan. Daarom heeft de gemeente met lokale belangengroepen (verenigd in de participatiegroep) afgesproken dat dit plan van aanpak vervalt als de groep samen een ander breed gedragen plan voor de toekomst van Honswijk maakt.

Vertrouwen in de toekomst

Afgelopen maanden hebben de deelnemers van de participatiegroep elkaar regelmatig ontmoet. Tijdens de bijeenkomsten is gewerkt aan het terugwinnen van vertrouwen in elkaar en het vormgeven van een nieuw participatieproces. De ‘Fortwerkers’ zijn: Milieuwerkgroep Houten, Stichting Promotie Eiland van Schalkwijk, Economisch Platform Houten, Stichting Honswijk-Everdingen, Monumentenwerkgroep Houten, Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Bewonersplatform Molenbuurt, Bewonersplatform Everdingen en de gemeente Houten. Onafhankelijk procesbegeleider Sander van der Eijk begeleidt de participatiegroep.

In een gezamenlijke verklaring melden ‘De Fortwerkers’:
“We gaan op zoek naar een passende functie voor het fort, met ruimte voor passend ondernemerschap en een maatschappelijke context voor de bewoners van Houten in het algemeen en het Eiland van Schalkwijk in het bijzonder. Een belangrijke voorwaarde blijft dat het fort voor een breed publiek toegankelijk is. Ook zijn het behoud van de (bestaande) cultuur- en natuurwaarden en het borgen van de belangen van omwonenden belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling. Daarnaast moet het fort zich op termijn duurzaam in stand kunnen houden, zonder afhankelijkheid van subsidies. Als we het komende jaar samen erin slagen om een breed gedragen masterplan te ontwikkelen, zien we de toekomst van Fort Honswijk met vertrouwen tegemoet”.

Participatieproces

De participatiegroep heeft een startnotitie gemaakt. Hierin staat het proces beschreven hoe zij samen tot een masterplan voor Fort Honswijk wil komen. Na de zomer 2018 moet de nota van uitgangspunten en ambities voor Fort Honswijk klaar zijn. Daarna bekijkt de groep hoe het verder gaat richting Masterplan. Rond het voorjaar van 2019 moet het Masterplan er liggen.

De participatiegroep betrekt via een omgevingswerkgroep ook de huidige bewoners, de gebruikers en direct omwonenden bij de ontwikkeling van het fort. Zij praat hen regelmatig bij en vraagt om inbreng. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor bijdragen van andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Dat gebeurt via inloopbijeenkomsten op het fort. Bezoekers krijgen dan informatie en kunnen reageren op wat de participatiegroep tot dan toe heeft bedacht.

Meer informatie

Via de website van Fort Honswijk kunt u de ontwikkelingen volgen. Bijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden kondigt de participatiegroep ook aan via de gemeentelijke website, Schalkwijkse Berichten en social media.