zondag, 03 juni 2018 09:54

Mensen met een arbeidshandicap horen erbij

Rob Esser, directeur WIL en Hank Halsema, Regiolead Participatie en ondertekenaar namens AH. Rob Esser, directeur WIL en Hank Halsema, Regiolead Participatie en ondertekenaar namens AH. Fotograaf Annette van Lith, WIL

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Albert Heijn (AH) ondertekenen op 29 mei een overeenkomst. Voor het eerst zocht Albert Heijn de samenwerking met WIL. Zo kunnen landelijke afspraken ook in de Lekstroom worden toegepast. Deze bieden mensen met een arbeidshandicap goede kansen op een baan bij AH.

Mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, kunnen opgenomen worden in het landelijk doelgroepregister. Het UWV beoordeelt of iemand daarvoor in aanmerking komt. Door opgenomen te staan in dit register is er extra (financiële) ondersteuning mogelijk voor werkzoekenden en werkgevers. Voor deze ondersteuning kunnen mensen uit de Lekstroomgemeenten (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen) terecht bij WIL.

Passende mogelijkheden en maatwerk

Albert Heijn zet zich in voor mensen met een arbeidsbeperking en betrekt ze bij de samenleving of, nog liever, bij de buurt. Dit doet het concern door deze specifieke groep een baan aan te bieden, waarbij de werknemer kan rekenen op de juiste begeleiding door een interne jobcoach. AH richt zich op dat wat mensen wél kunnen. Het bedrijf biedt mensen perspectief, een leeromgeving en het gevoel erbij te horen. Hank Halsema, Regiolead Participatie en ondertekenaar namens AH, is trots op het bereikte resultaat. “We kijken graag naar iemands talenten en zoeken naar passende mogelijkheden en maatwerk. Als iemand uit het doelgroepenregister bij een van onze winkels aan de slag wil, dan kan dat! In overleg met WIL en de kandidaat zoeken we naar een omgeving waar de kandidaat op zijn plek is.

Geen aantallen maar samenwerking staat voorop

De overeenkomst tussen WIL en AH is aangegaan voor 2 jaar tot mei 2020. Hierin zijn geen afspraken gemaakt over het aantal kandidaten. Rob Esser, directeur WIL licht toe: “Het gaat om maatwerk. Wil een kandidaat aan de slag bij AH, dan legt WIL de contacten. Met elkaar gaan we op zoek naar de mogelijkheden. We gaan niet uit van bestaande vacatures, maar kijken naar de talenten die een kandidaat heeft. Daarom zijn er geen volumeafspraken gemaakt.”

WIL is blij dat deze grote werkgever zijn deuren opent voor deze specifieke doelgroep. “Participatie van kandidaten met een arbeidsbeperking is een zaak die alle ondernemers aangaat. Albert Heijn geeft met deze overeenkomst een mooi voorbeeld hoe je hierover afspraken kunt maken.”, aldus Rob Esser.