dinsdag, 27 november 2018 12:07

“Theatergroep Splinter” uit Houten ontvangt Gouden Uitroepteken

De voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft op 23 november het Gouden Uitroepteken, vergezeld van een geldcheque van €2.500, uitgereikt aan “Theatergroep Splinter” uit Houten.

Eemnesser Popkoor “Dijksound” ontving de tweede prijs van €1.500 en “Lokaal Austerlitz” ging er met de derde prijs van €1.000 vandoor.

De feestelijke uitreiking vormde de finale van het Advies op Maat-traject, een samenwerking tussen het Cultuurfonds en de Provincie Utrecht waarbij verenigingen advies in kunnen winnen over organisatievraagstukken.

Advies op Maat
Het afgelopen jaar hebben 13 Utrechtse culturele organisaties, in samenwerking met een adviseur van de SESAM Academie (SEnioren en SAMenleving), gewerkt aan een specifiek organisatorisch vraagstuk, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of fondsenwerving. De vijf organisaties die het meest innovatieve en succesvolle resultaat behaalden, streden afgelopen vrijdag om het Gouden Uitroepteken.

Om zich te presenteren hadden de deelnemers filmpjes ingestuurd waaruit bleek welke stappen zij tijdens het traject hadden gezet om hun organisatievraagstuk aan te pakken. De jury oordeelde dat Theatergroep Splinter het meest indrukwekkende resultaat had geboekt en loofde de club voor hun  inzet en professionaliteit. Een echte opsteker, want Splinter is volop bezig met de voorbereiding van een grote productie en allerhande festiviteiten ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan aankomend jaar.
Alle winnaars waren bijzonder blij met deze in hun ogen ‘aanmoedigingsprijzen’.