dinsdag, 15 januari 2019 11:09

Windpark Goyerbrug dient vergunningsaanvraag in bij gemeente

Windpark Goyerbrug bv heeft zaterdag 12 januari 2019 een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Houten om vier windmolens te mogen bouwen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De turbines komen in een lijnopstelling ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede.

Met de turbines kan Windpark Goyerbrug jaarlijks 67 GWh aan duurzame energie produceren. Dat is genoeg om het totale huishoudelijk elektrisch verbruik van gemeente Houten van 60 GWh per jaar te verduurzamen. Na realisatie van Windpark Goyerbrug wordt in Houten 2,7 keer meer duurzame energie opgewekt dan nu.

Stappen in de procedure
Nu de vergunningsaanvraag is ingediend, wordt de aanvraag door de gemeente Houten beoordeeld of deze compleet is. Voordat het college van B&W een definitief besluit neemt, volgen een aantal stappen. Het gaat dan onder andere om toetsing van de vergunningsaanvraag aan wet- en regelgeving, de inspraak- en beroepsprocedure en de informatievoorziening richting omwonenden. Informatie hierover wordt verstrekt door de gemeente.

Financiële participatie
Een belangrijk stap in deze fase is ook het vormgeven van de financiële participatie. ‘Het is de bedoeling dat één van de windturbines in eigendom van mensen uit de buurt komt’, zegt Ruben Berendts van initiatiefnemer Windpark Goyerbrug bv. ‘Burgers uit de buurt worden uitgenodigd om hierover mee te denken en financieel mee te doen.  Zo kunnen de mensen uit de omgeving mee profiteren van de opbrengsten.’
Begin maart organiseert Windpark Goyerbrug enkele informatiebijeenkomsten. Dan worden de plannen verder toegelicht en de eerste ideeën over participatie bij belangstellenden opgehaald. Bij deze gelegenheid zijn experts aanwezig om toelichting te geven op de diverse thema’s rond windenergie.

Meer informatie is te vinden op: www.windparkgoyerbrug.nl en www.houten.nl/windparkgoyerbrug