woensdag, 02 oktober 2019 12:00

De raad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor Windpark Goyerbrug

De gemeenteraad heeft op 1 oktober besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Deze verklaring heeft het college nodig om een vergunning te kunnen verlenen.

Ook heeft de raad besloten dat het windfonds uitgewerkt kan worden. Dit gebeurt in 2020 samen met omwonenden en de initiatiefnemer.

Begin september vroeg het college van B&W aan de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Na een rondetafelgesprek, waar belanghebbenden, raads- en commissieleden en wethouder Hilde de Groot aan het woord waren, was nu het woord aan de raad. Na een stevig debat heeft de raad besloten om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Van de 28 aanwezigen raadsleden stemden 20 voor en 8 raadsleden tegen het voorstel. Het college gaat nu een beslissing nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt over het collegebesluit geïnformeerd en ontvangt een formeel antwoord op de zienswijze. Als de vergunning wordt verleend, komt deze zes weken ter inzage te liggen. Het is dan mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechter.