vrijdag, 04 oktober 2019 10:28

Toekomstagenda ‘t Goy

Wethouder Hilde Groot neemt Agenda voor de toekomst van ’t Goy in ontvangst.De afgelopen twee jaar is door klankbordgroep Mooi ’t Goy is samenspraak met de bewoners en met de inzet van diverse werkgroepen hard gewerkt aan een plan voor de toekomst van ’t Goy.

Maandag 30 september is dit plan officieel overhandigd aan wethouder voor de kleine kernen, Hilde de Groot.

De overhandiging vond plaats in dorpshuis de Ploeg en werd gedaan door Teun en Eline Vernooij, twee jeugdige bewoners van ’t Goy. Het gaat vooral ook om hun toekomst aangezien in het plan zo’n 25 jaar vooruit gekeken wordt!

Onderwerpen die in de Agenda voor de toekomst van ’t Goy aan de orde komen zijn o.a. versterken van het dorpse karakter, wonen & woningbouw, mobiliteit & bereikbaarheid, welzijn & voorzieningen en economie, recreatie en duurzaam ondernemen.
Binnenkort zal wethouder de Groot namens het voltallige college van B&W een reactie geven op de Toekomstagenda en zullen de in het plan aangegeven ambities vertaald worden naar acties voor de komende jaren.

Voor meer informatie over de Agenda voor de toekomst van ’t Goy zie de website mooi-t-goy.nl

Meer in deze categorie: « De Cultuurwijzer Houten is online