woensdag, 18 maart 2020 12:22

Subsidies voor restauratie Fort Honswijk

Gemeente Houten krijgt subsidie van het Rijk en van de Provincie Utrecht voor Fort Honswijk. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 3,4 miljoen euro. Dit is te besteden aan restauratie en verduurzaming van het culturele erfgoed.

De gemeente draagt zelf 750.000 euro bij. Met de verstrekking van deze subsidies is een succesvolle herontwikkeling van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk geworden.
Vanwege de ontvangst van degrote subsidies draagt de gemeente het complex binnenkort met een gerust hart over aan de stichting Fort Honswijk (i.o.).

Stichting Fort Honswijk i.o.
Gemeente Houten bereidt op dit moment de oprichting van de stichting Fort Honswijk voor. De stichting Fort Honswijk wordt verantwoordelijk voor de herontwikkeling en exploitatie van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stichting krijgt vanaf medio 2020 het terrein, inclusief de daarop aanwezige gebouwen voor 30 jaar in erfpacht.