donderdag, 23 april 2020 11:00

Elf inwoners koninklijk onderscheiden

Normaal gesproken zou burgemeester Gilbert Isabella de onderscheidingen op 24 april opspelden tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater Aan de Slinger. Vanwege de coronarichtlijnen belt of videobelt de burgemeester dit jaar de elf decorandussen in de gemeente Houten.

De bijeenkomst, op Koningsdag, voor alle inwoners van de gemeente Houten die in het bezit zijn van een Koninklijke onderscheiding, gaat ook niet door vanwege de coronamaatregelen. In 2021 hopen we alle gedecoreerde inwoners weer te mogen ontvangen.

Gedecoreerden gemeente Houten 2020:

 • Mw. Truus Gerritsen-Hoogveld (74), Schalkwijk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 - 1985 – heden: vrijwilliger/bestuurslid De Zonnebloem afdeling Schalkwijk, Tull en 't Waal en ’t Goy.
- 1990 – 2010: vrijwilliger Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ’t Waal.
- 1995 – 2017: vrijwilliger H. Michaëlkerk, Schalkwijk.
- 2007 – heden: medeoprichter/coördinator Knutselmiddag, Schalkwijk.
- 2010 – heden: medeoprichter/vrijwilliger Vakantiegroep De Klik, Houten. Voor ouderen/hulpbehoevenden die niet in aanmerking komen voor vakantieweek De Zonnebloem.
- 2017 – 2019: mantelzorg voor echtgenoot tot zijn opname in Elisabeth hof, Culemborg.
- 1979 – 1985: diverse vrijwillige schoolkamp-activiteiten.
 
Dhr. Frans Geurts (77), Houten (Echtgenoot van mw. Anny Geurts-van Rooijen) Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- 1970 – 1975: jeugdleider/penningmeester sportvereniging Houten.
- 2003 – 2009: coördinator taxigroep Stichting Reinaerde, Houten.
- 2004 – heden: wekelijkse begeleiding van hoogbejaarde blinde buurtgenoot bij uitstapjes met tandem, auto of trein.
Sinds 2010 coördinator jaarlijkse tandemtocht voor slechtzienden i.s.m. Oogvereniging, afdeling Utrecht.
- RK Parochie H. Paus Johannes XXIII, Houten
o 1983 – heden: gastheer maandelijkse bijeenkomst ouderen. Organisator jaarlijkse ouderendag.
o 1985 – heden: lid ontvangstcommissie, collectant.
o 1985 – heden: bezorger parochieblad en orde van dienst.
 
Mw. Anny Geurts-van Rooijen (73), Houten (Echtgenote van dhr. Frans Geurts) Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Was tot haar pensionering in 2012 leerkracht op de Heilige Familieschool, Houten. 
- 1995 – 2002: fungeerde op school, op vrijwillige basis, als vertrouwenspersoon en conciërge.
- 2000 – heden: vrijwilliger verpleeghuis Het Houtens Erf, Houten. O.a. zangeres bij kerkelijke vieringen.
- RK Parochie H. Paus Johannes XXIII, Houten o 1968 - heden: bestuurslid/voorzitter/vrijwilliger kerkkoor Sint Caecilia.
o 1980 – 2005: cantor, leider samenzang.
o 1985 – heden: bezorger parochieblad.
o 2003 – heden: actief lid kerkkoor Omnia.
o 2008 – heden: teamlid uitvaarttelefoon. Na melding verantwoordelijk voor opstarten digitale procedure, vastleggen voorganger en overleg met locatiecoördinator.
 
Mw. Marian Grapperhaus (64), Schalkwijk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- 1993 – 2006: secretaris RK Scholenstichting Houten en Schonauwen.
- 2001 – heden: secretaris/vrijwilliger Stichting Oud Papier Actie Schalkwijk.
- 2002 – heden: voorzitter/secretaris Stichting Kloostergaarde, Schalkwijk. Stichting exploiteert twintig seniorenwoningen. Biedt o.a. hulp aan bewoners bij hun (financiële) administratie.
- 2011 – heden: initiator/(eind)redacteur digitale nieuwsbrief De Schalkwijkse Berichten.
- 2016 – heden: vrijwilliger Van Houten & Co. O.a. maatschappelijke begeleiding statushouders.
- Daarnaast actief (geweest) bij Fanfare Caecilia (Schalkwijk), RK-parochie Schalkwijk, Senioren Zomerschool Houten en voormalige Rabobank Schalkwijk (lid raad van toezicht).
 
Dhr. Wim Hartman (64), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Sinds 1986 lid vrijwillige brandweer Houten.
 
Dhr. Gerard de Kruif (67), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- 1994-2000 en 2009-heden: bestuurslid/vrijwilliger bij Paardensportvereniging De Rijnruiters, Nieuwegein. Locatiebeheer, wedstrijdmeester, sponsorwerving.
 
Dhr. Rob de Kruijf (59), Houten  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Sinds 1982 lid vrijwillige brandweer Houten.
 
Dhr. René Steehouder (55), Schalkwijk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Sinds 1982 lid vrijwillige brandweer Houten.
 
Dhr. Herman Steenman (70), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- 1982 – 2016: vrijwilliger bij huis-aan-huiskrant Houtens Nieuws. Medewerker historische rubriek.
- 1990 – 2019: vrijwilliger/bestuurslid Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Organisatie excursies en lezingen; sinds 2004 lid Monumentenwerkgroep. Mede-organisator Open Monumentendagen; rondleidingen voor basisschoolleerlingen namens Landschap Erfgoed Utrecht.
- 1996 – heden: vrijwilliger Regionaal Archief Zuid-Utrecht. Verzamelen historische documentatie; beschrijven historische foto's uit de gemeente Houten.
- 2000 – 2016: vrijwilliger bij huis-aan-huiskrant Trefpunt Houten. Medewerker historische rubriek.
- 2009 – 2019: bestuurslid Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, Soest.
 
Mw. Margriet Visser-Slofstra (60), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- 1986 – heden: vrijwilliger Protestantse Gemeente Houten. Catecheet, jeugddiaken, scriba en lid beroepingscommissie. Organisatie tienerkampen; vertaling Engelstalige liederen voor de cantorij; wijkcontactpersoon.
- 1994 – 2003: bestuurslid Vereniging van Protestants Christelijk Onderwijs Houten.
- 1995 – heden: vrijwilliger Stichting Dorcas, Houten. Inzamelen en sorteren kleding.
 
Dhr. Piet de Wit (75), Houten  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- 1966 – 1975: vrijwilliger Katholieke Plattelandsjongeren en Jongerenorganisatie Algemene Boeren en Tuindersbond. Voorzitter van sportcommissies Utrecht, Zuidoost-Utrecht en Houten.
- 1970 – heden: voorzitter/vrijwilliger Volleybalvereniging Taurus. Scheidsrechter, trainer, ledenwerver; voorbereiden vergunningen, notariële akten en  scheidsrechtersbenoemingen.
- 1972 – heden: bestuurslid Stichting Sporthal Schalkwijk.
- 1980 – heden: vrijwilliger geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming, Houten. Projectleider nieuwe geluidsinstallatie kerk; sluit bij mensen thuis de kerkradio aan; contactpersoon distributie parochieblad.
- 2010 – heden: medeoprichter/vrijwilliger Bridgeclub Houten. Opbouw speeltafels, speelschema's, jaarplanningen; zaalleider en ledenadministrateur.

 

IMG_20200424_095913232a.jpgIMG_20200424_101334680a.jpgIMG_20200424_101616209a.jpgIMG_20200424_102538752a.jpgIMG_20200424_105053389a.jpgIMG_20200424_110239884a.jpgIMG_20200424_111345168a.jpgIMG_20200424_113804866a.jpgIMG_20200424_114752838a.jpg