maandag, 20 april 2020 13:02

Online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’ geopend

Vanaf vandaag kunt u de online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen bezoeken’. Ga hiervoor naar www.prettigwonenvooriedereen.nl. Neemt u vooral een kijkje.

U vindt daar de hoofdlijnen van het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040, het volledige rapport en informatie over de wijze waarop u tot en met 21 mei een eventuele zienswijze kunt indienen.

De Ruimtelijke Koers is bijna klaar. Daaraan ging een enorm participatietraject vooraf. Meer dan 3000 inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers deden mee. Het college heeft hun meningen en ideeën zoveel mogelijk in het Ontwerp Ruimtelijke Koers verwerkt. De impact van de Ruimtelijke Koers is groot. Daarom wil de gemeente ook graag zicht hebben op de wensen en zorgen van inwoners en organisaties die tijdens het participatietraject nog onvoldoende in beeld kwamen. Vandaar dat iedereen ook in deze fase van besluitvorming nog zijn of haar mening kan geven. Dat kan voor de zomer tot en met 21 mei schriftelijk: per e-mail en per post. Na de zomer kan het mondeling: tijdens een extra lang Rondetafelgesprek op 1 september.

Vóór de zomer schriftelijk: per e-mail of per post

De periode van inspraak vóór de zomer is schriftelijk: per e-mail of gewoon per post. Dat heeft niks met de coronamaatregelen te maken. Dat is de gebruikelijke manier. De inspraak vóór de zomer gaat over het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040. Het Ontwerp Ruimtelijke Koers is de conceptversie van de definitieve Ruimtelijke Koers. Het college verzamelt alle meningen en ideeën over deze conceptversie schriftelijk. Zo kan het college op alle meningen en ideeën zorgvuldig en voor iedereen zichtbaar reageren. U kunt uw mening en ideeën tot en met 21 mei indienen. Het college reageert na de inzageperiode in een zogenoemde reactienota. In de reactienota staat hoe het college de ingediende meningen en ideeën beoordeelt. En of deze mogelijk leiden tot aanpassing van de Ruimtelijke Koers. De reactienota stuurt het college vervolgens samen met de definitieve Ruimtelijke Koers aan de gemeenteraad.

Ná de zomer mondeling: uitgebreide RTG

De periode van inspraak ná de zomer is mondeling: tijdens een Rondetafelgesprek (RTG). In plaats van één RTG komen er twee. Eén speciaal voor inwoners die extra lang duurt en één speciaal voor raadsleden. Ook deze aanpak was al voor de coronacrisis bedacht. Wel is het zo dat door de coronamaatregelen we de RTG’s niet in juni maar in september organiseren. Op dinsdag 1 september van 20.00 tot 22.00 kunnen inwoners mondeling hun mening geven. Op dinsdag 15 september kan de raad vanaf 20.00 uur het college bevragen. Uiteraard kunnen inwoners hiernaar komen luisteren. Tot slot kunt u komen luisteren tijdens de debat- en besluitvormende gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 29 september. De gemeenteraad behandelt dan Ruimtelijke Koers en stelt deze vast.

Hoe reageert u vóór de zomer (per post of email)

Voor de zomer kunt u schriftelijk uw mening geven over het Ontwerp Ruimtelijke Koers. Dat kan tijdens de terinzagelegging die duurt tot en met 21 mei. U dient uw zienswijze schriftelijk in. Deze is bij voorkeur kort en krachtig. In elk geval voorziet u uw zienswijze van: uw naam, adres en telefoonnummer. Als u namens een organisatie reageert, vermeldt u ook de naam van die organisatie. U kunt uw zienswijze per e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post aan: Gemeente Houten t.a.v. Ruimtelijke Koers, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Hoe reageert u ná de zomer (mondeling)

Na de zomer kunt u mondeling uw mening geven over de definitieve Ruimtelijke Koers. Dit kan tijdens tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) op dinsdag 1 september van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 1 september 12.00 uur. Dat kan via het aanmeldingsformulier op www.houten.nl/gemeenteraad. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk. Dat kan bij het secretariaat van de griffie: 030 63 92 785.

Informatie online en op papier beschikbaar

De hoofdlijnen van het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 en het volledige rapport met bijlagen zijn te vinden op www.prettigwonenvooriedereen.nl. Belangstellenden die de presentatie niet online kunnen bekijken kunnen een papieren versie afhalen in de hal van het gemeentehuis.