donderdag, 30 april 2020 13:41

Gemeente en ProRail gaan samen de strijd aan tegen duivenoverlast

Bij het Onderdoor (de tunnel bij het station) en voor het fietstransferium hebben we overlast van duiven. Om de duivenpoep voor de ingang van de lift naar de perrons en langs het fietstransferium te verwijderen, hebben wij een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om de boel schoon te maken.

Zij zijn vandaag gestart met werkzaamheden aan het Onderdoor om de duiven die daar verblijven te weren. Wij doen dit in samenwerking met ProRail en hopen daarmee het station vrij van duiven en hun uitwerpselen te houden. Vandaag en volgende week worden de pilaren van het Onderdoor aangepakt. Zodra de aannemer van ProRail tijd heeft pakken zij het perron en de ruimte boven de liftschacht aan.

Met deze samenwerking hopen wij dat de omgeving rond het station op korte termijn weer schoon zal zijn.

Met vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Dennis Wildenbeest van de gemeente via (030) 63 92 611.