donderdag, 18 maart 2021 21:08

Uitslag Referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040

Op 21 januari 2021 besloot de gemeenteraad van Houten een raadplegend referendum te houden over het voorgenomen besluit Ruimtelijke Koers.

Dit gebeurde op basis van een geldig verzoek van enkele initiatiefnemers uit de samenleving. De vraagstelling voor het referendum luidde als volgt: ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?’

Vanmiddag (18 maart 20210 heeft Gilbert Isabella, burgemeester van Houten, kennis genomen van de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum Ruimtelijke Koers.

Voor: 32,7%        9.525 stemmen

Tegen: 65,9%   19.185 stemmen

Blanco: 1,1%          329 stemmen

Ongeldig: 0,3%         74 stemmen

Opkomst: 76%  29.113 stemmen

Totaal: 100%     38.320 stemmen

De uitslag is pas definitief als deze door het hoofdstembureau wordt bekrachtigd. 
Meer informatie over de (uitslagen van de) verkiezingen en het referendum:www.houten.nl/verkiezingen en www.referendumruimtelijkekoers.nl