maandag, 08 april 2013 10:04

Basisscholen strijden om titel 'schone school'

De jaarlijkse schone scholen actie is weer gestart en loopt t/m half juni. Het is een actie waar bewustwording centraal staat.

Vijf basisscholen in Houten doen hieraan mee: De Bijenkorf, De Brug, De Vlinder, Het Mozaiek/De Haag, De Wissel en Ridderspoor. Laatstgenoemde verdedigt haar titel.

logo Houten schoon, gewoon samenDe actie bestaat uit drie onderdelen: opschonen met leerlingen, een gastles of het inzetten van zwerfafvalgames en een verslag maken waarin men aangeeft hoe er binnen de school aandacht is besteed aan dit onderwerp. De scholen die meedoen dingen mee naar een van de drie prijzen. Wethouder Kees van Dalen zal in juni de winnaar de prijs overhandigen.

Een schone schoolomgeving is het visitekaartje van de school. Het is veiliger, gezelliger en resulteert in betere leerprestaties. Negen basisscholen hebben vorig jaar het aanbod van de gemeente aangegrepen om eigen opschoonmateriaal te ontvangen en hun schoolomgeving netjes te houden. De Plantage maakt wekelijks hun adoptiepark Schoneveld schoon en De Vlaswiek en Wegwijzer hebben materiaal geleend voor projecten over zwerfafval. Iedereen kan meehelpen om Houten schoner te maken. Wilt u materiaal lenen? Kijk op www.houten.nl/houtenschoon

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1674/