vrijdag, 29 december 2023 16:00

Hartelijk dank voor uw steun in 2023!

Het jaar 2023 zit er weer op. De Voedselbank Houten heeft dit jaar 4000 pakketten uitgedeeld aan ruim 400 personen. We begonnen het jaar met maar liefst 113 klanten (244 personen) per week, maar dit daalde gelukkig in de loop van de maanden tot 69 per week (174 personen).

Onze 50 vrijwilligers hebben in 2023 weer hard gewerkt om elke week de schappen in onze voedselbankwinkel te vullen met mooie producten voor onze klanten. Dat dit kon, is mede te danken aan uw steun!

We verwachten niet dat het aantal klanten nog veel verder zal dalen. We zullen dus waarschijnlijk voorlopig zo’n 30% meer klanten te voeden hebben ten opzichte van voor de corona- en energiecrisis. Dat betekent dus ook dat we structureel meer voedsel nodig hebben.

We hopen ook in 2024 weer op u te kunnen rekenen!

Huisvesting

Afgelopen jaar hebben we veel tijd gestopt in een plan voor gezamenlijke huisvesting met spoedzoekers, vluchtelingen en andere maatschappelijke organisaties. Aanvankelijk gepland op de Essenkade en, toen dat niet haalbaar bleek, in Houten Oost (het Houten Hub project bij de Kruisboog). Recentelijk heeft het college dit plan echter teruggetrokken na hevige beroering onder inwoners en een tekort aan draagvlak in de gemeenteraad. Komende maanden wordt duidelijk hoe de gemeente hiermee verder wil.

De gemeente heeft nog steeds het voornemen om voor ons, de Krachtfabriek en het Doorgeefluik, nieuwe huisvesting te organiseren als we uit onze tijdelijke onderkomens moeten vertrekken.

De tijd begint echter wel te dringen. De huur van ons pand aan de Poort is door de gemeente per november 2024 opgezegd. Het wijkcentrum de Grund, waar wij in zitten, moet plaats maken voor woningbouw. Tijdelijke huisvesting ter overbrugging is geen optie omdat ook een tijdelijk pand eerst verbouwd zou moeten worden om het geschikt te maken voor een voedselbank.

Ons huidige pand is overigens inmiddels echt te klein geworden. Gelukkig hebben we in 2023 een magazijn bij Woonin aan de Dorpstraat en een ruimte bij UW (onze buren in de Grund) in gebruik mogen nemen. Hoewel we hiermee erg geholpen zijn, is dit verre van ideaal.

Voedselaanbod

Door ontwikkelingen bij leveranciers, landelijk en lokaal, om duurzamer te werken en minder te verspillen, neemt de hoeveelheid (gratis) voedsel die we aangeboden krijgen af. Deze trend zal komende jaren doorzetten.

Om de pakketten op peil te houden, kopen we daarom nu standaard bij, iets waar we op dit moment gelukkig geld genoeg voor hebben. We ontvangen tegenwoordig vaker donaties die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor het kopen van voedsel, al dekt dit niet de kosten.

Bijkopen gebeurt inmiddels ook op landelijk niveau. Sinds 2022 koopt Voedselbanken Nederland voedsel in middels een Europese subsidie (ESF+). Inmiddels gaat dat om ongeveer een vijfde van het landelijk geworven voedsel. Dit wordt naar rato verdeeld over alle voedselbanken.

De oorspronkelijke insteek van voedselbanken om reststromen te verdelen onder mensen die niet genoeg voedsel kunnen kopen, is door deze ontwikkeling aan herziening toe. Kopen van voedsel zal belangrijker worden.

Naast vaker inzamelen, zullen we komende tijd proberen nieuwe manieren te vinden om ons voedselaanbod op peil te houden. We denken hierbij o.a. aan vormen van samenwerking met leveranciers waarmee we producten tegen gereduceerde tarieven kunnen inkopen. Nu betalen we vaak nog de winkelprijs.

Ideeën m.b.t. dit onderwerp zijn van harte welkom!