zaterdag, 10 februari 2024 12:11

Houtens Cultuurfeest Speciaal

Houten ontwikkelt een nieuwe (herijkte) cultuurvisie. Alle inwoners uit Houten en omgeving zijn welkom hierover mee te denken. De aftrap voor deze nieuwe cultuurvisie is het Cultuurfeest Houten op woensdag 3 april 2024, georganiseerd door de Houtense Cultuurtafel.

Een avond met een zeer afwisselend programma. Van korte presentaties en filmpjes, tot veel ruimte voor ontmoetingen, gesprekken en jouw input. De presentatie is in handen van Thjum Arts.

Nieuwe cultuurvisie

Cultuur vertelt het verhaal van de stad. Denk aan een mooie voorstelling, kunstwerk in de openbare ruimte, de forten, festivals, concert. Zij hebben betekenis voor Houten, ze inspireren, brengen in vervoering en raken mensen.

Cultuur wordt in alle delen van de samenleving beleefd, en kent dan ook een even grote diversiteit. Iedereen heeft eigen voorkeur en hecht er op individuele manier waarde aan. Cultuur staat niet alleen op zichzelf. Een bruisend cultureel klimaat maakt Houten aantrekkelijk, om te wonen of te bezoeken. Voor de economische vitaliteit is cultuur van belang. Cultuur kan mensen bij elkaar brengen en zorgen voor verbinding. Rond opgaven in het sociaal domein kunnen culturele activiteiten een rol van betekenis spelen.

Houtens Model

Het is goed leven, wonen, werken en recreëren voor de ruim 50.000 inwoners, in Houten zelf en in de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. ‘Het Houtens Model’ draagt daar veel aan bij. In dat model werken heel uiteenlopende organisaties samen om van Houten iets moois te maken en te houden: kunst en cultuur, welzijn, zorg, onderwijs, ondernemers, winkeliers, sport, overheid natuurlijk... Die brede samenwerking is in jaren ontwikkeld, op basis van een sterke visie op de rol van deze organisaties in de samenleving. De bloeiende, spontane en informele maar slimme samenwerking is uniek voor Nederland.

Programma woensdag 3 april

18.45 uur Inloop - expositie Kunstfietsdagen van Kunst om de Hoek in de foyer.
19.00 uur Start Plenair programma in de Theaterzaal

 • Opening door dansers van Stardance
 • Welkom door wethouder Cultuur Ria Frowijn
 • Film Andere ogen, Andere blik
 • Lezing door Bastiaan Vinkenburg en Sam Branten, onderzoekers bij Berenschot van het onderzoek In de schijnwerpers. Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven.
 • Kunst op recept in Nieuwegein. Over een manier van samenwerken tussen cultuurmakers en de gezondheidszorg.
 • Presentatie voorlopige resultaten van hetmuseumonderzoek voor een Houtens museum - door Yolande van Harten, van Podium communiceren beleven leren.
 • Cabaretier Thjum Arts & het Houtens Model

22.00 uur Afsluiting - gedicht van Danny Keff aansluitend is er een borrel

 Workshops 

 1. Verdieping Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven - door Bastiaan Vinkenburg en Sam Branten, onderzoekers bij Berenschot
 2. Kunst op recept - door Remko Willems, hoofd Kunsteducatie de Kom in Nieuwegein
 3. Het Nieuwe Huis van Houten - door Arjen Berendse (directeur/bestuurder Aan de Slinger), Gert Staal (directeur bibliotheek Lek en IJssel) en Gertjan Kaaij (directeur ‘van Houten & Co’).
 4. De culturele infrastructuur van Houten door Julia Terlunen, beleidsadviseur Cultuur
 5. Cultureel erfgoed - door Anton Cruysheer, Archeoloog en publicist
 6. Jongeren in Houten - i.s.m. Shine en de Jeugdadviesraad

 

Toegang is gratis. Kaarten zijn te reserveren via: www.aandeslinger.nl