donderdag, 28 maart 2024 12:16

Opruimactie blauw gelabelde fietsen in Houten Castellum

Staat uw fiets bij het winkelcentrum Houten Castellum? Heeft uw fiets een blauw label en gebruikt u die nog? Verwijder het blauwe label en stal de fiets in het Fietstransferium Houten Castellum. In de week van 1 – 5 april verwijderen de boa’s van gemeente Houten alle blauw gelabelde fietsen en voeren deze af naar de gemeentewerf.

Fietsen die lange tijd in de openbare ruimte staan zonder te gebruiken noemen we weesfietsen. Daarom doen de boa’s van gemeente Houten enkele keren per jaar een opruimactie in de centrumgebieden. Zo komt er stallingsruimte vrij en voorkomen we dat fietsen niet op gevaarlijke of andere storende plekken staan. In de week van 11 – 15 maart kregen 50 weesfietsen bij winkelcentrum Houten Castellum een blauw label.

Opslag weesfietsen in gemeentewerf

In de week van 1 – 5 april verwijderen we alle blauwe gelabelde fietsen uit het winkelcentrum Houten Castellum en voeren we deze af naar de gemeentewerf.

Daar bewaren we de fietsen maximaal 13 weken. Staat uw fiets in de gemeentewerf?

Dan kunt u de fiets tijdens deze opslagperiode ophalen. Hiervoor maakt u een telefonische afspraak met de gemeente op 030 - 63 92 611.

Fietstransferium Houten Castellum

Wist u dat u in het Fietstransferium Houten Castellum, aan het Forum Porta Toga 48, uw fiets gratis kunt stallen voor een bepaalde periode? In het Fietstransferium is voldoende stallingsruimte en toezicht.

Hebt u vragen over de opruimactie?

Bel dan de gemeente op 030 - 63 92 611 en vraag naar de heer van der Horst of de heer Klein van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).