vrijdag, 19 april 2024 13:40

Doop en officiele eerste vaart van nieuwe Liniepont

Op donderdag 25 april 2024 gaat het nieuwe elektrische fiets- en voetveer varen tussen de UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies locaties: Werk aan het Spoel – Fort Everdingen – Werk aan de Groeneweg.

Om 15.30 uur doopt mevrouw Willy van Selm uit Schalkwijk het nieuwe veer op de aanlegplaats Werk aan het Spoel in Culemborg aan de Goilberdingerdijk. Daarna maken de wethouders van de oevergemeenten Culemborg, Houten, Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht samen de nieuwe naam van de pont bekend.

Vervolgens vindt de start van het vaarseizoen van de pontjes van Uit®waarde plaats en zal de eerste officiële vaart met het nieuwe fiets- en voetveer plaatsvinden.

 In 2010 is de “Liniepont” in de vaart genomen. Deze pont had een dieselmotor en maakt gebruikt van fossiele brandstof en zorgde voor een hoge uitstoot. De elektrische veerpont is emissieloos en heeft geen CO2- uitstoot. Dit is beter voor de natuur en leefomgeving.

De gemeenten Houten, Culemborg en Vijfheerenlanden en de Provincie Utrecht besloten samen met Uit®waarde om de Liniepont in de Waterlinies te verduurzamen.

Het pontje verbindt de recreatieve routenetwerken in de provincies Gelderland en Utrecht voor fietsers en wandelaars.

Het vaarschema is te vinden op de website.