donderdag, 02 mei 2024 05:05

Van Omgevingswet naar omgevingsvisie

De Omgevingswet is 1 januari 2024 ingegaan. De omgevingsvisie is één van de verplichte kerninstrumenten onder de Omgevingswet. Gemeenten zijn dan wettelijk verplicht om voor 1 januari 2027 een vastgestelde omgevingsvisie te hebben. In Houten streven we ernaar de omgevingsvisie eind 2025 vast te kunnen stellen.

De omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn en voor het hele grondgebied van de gemeente. De visie gaat over alles dat te maken heeft met onze fysieke omgeving. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijventerreinen, winkelcentra, landschap, recreatie, bodem en water. De visie gaat ook over thema’s waar onze fysieke omgeving een invloed op heeft, bijvoorbeeld over gezondheid of klimaatverandering.

Met de omgevingsvisie gaan we de gemeente Houten ruimtelijk én sociaal verder ontwikkelen. De omgevingsvisie geeft sturing bij het maken van nieuwe plannen en beleid. Ook helpt de omgevingsvisie om verschillende plannen en beleid beter op elkaar af te stemmen. Bestaande plannen en beleid worden meegenomen bij het opstellen van de visie.

Agenda 

Welke ambities en doelen hebben en kiezen we voor gemeente Houten? Sommige ambities en doelen gelden voor de hele gemeente, andere uitgangspunten gelden alleen voor een specifiek deelgebied. Er zijn veel mogelijke keuzes en veel ambities. Wat zijn de voor- en nadelen? En waar kunnen we dingen combineren? Om dit te onderzoeken maken we twee ‘uiterste’ toekomstscenario’s voor de gemeente Houten. De scenario’s worden openbaar gepresenteerd en iedereen die geïnteresseerd is kan de scenario’s bekijken en hierop reageren.

Praat mee

Laat je ideeën voor de omgevingsvisie achter op https://houtenpraatmee.nl/nl-NL/projects/omgevingsvisie-houten. Je kunt er ook de ideeën van andere bewoners lezen..