vrijdag, 17 mei 2024 11:36

Project Fundatie Ten Goye van start

De Stichting Erfgoed Ten Goye gaat in 2024 grote stappen zetten in de uitvoering van de plannen voor het project Fundatie ten Goye in ‘t Goy. Inmiddels is de nieuwe website www.tengoye.nl gerealiseerd.

Aan de Wickenburghseweg 80 in ’t Goy (gemeente Houten) is de Fundatie Ten Goye te bezoeken, een terrein van 1 ha. Onder de grond bevinden zich de Middeleeuwse fundamenten van kasteel ten Goye. De Stichting Erfgoed Ten Goye spant zich in om de geschiedenis zichtbaar te maken en deze historische plek voor bezoekers tot leven te brengen. 

De twee pijlers van het project Fundatie Ten Goye zijn cultureel erfgoed en biodiversiteit & natuurbeleving. Via een nog te ontwikkelen app zal het middeleeuwse kasteel Ten Goye op virtuele wijze zichtbaar gemaakt worden. Het kasteelterrein zal de komende jaren in een aantal stappen getransformeerd worden in een prachtig landschapspark met een grote variatie in beplanting met o.a. oude fruitrassen, iets wat natuurlijk heel goed past bij het fruitdorp ’t Goy. 

Dankzij de steun van hoofdsponsors Duurzaamheidsfonds Houten, VSB-fonds, Provincie Utrecht en van KF Hein fonds, Elise Mathilde Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Lions Houten en een aantal ‘ bedrijfsvrienden’ van de Stichting Erfgoed Ten Goye is er voldoende budget beschikbaar om de plannen voor dit jaar te realiseren.

Meer weten over het projectplan?  De nieuwe website is live!

Meld je hier gelijk aan voor de nieuwsbrief van Fundatie ten Goye of geef je op als vrijwilliger.

Zie: www.tengoye.nl