zondag, 19 mei 2024 06:34

Wormen ingezet voor natuurlijk bodemherstel

In plantsoenen aan de Kamgras, Borstelgras en Kuilgras in nieuwbouwwijk De Kiem van Houten blijft veel water staan. Dat is het gevolg van de bouwwerkzaamheden. Om de grond te herstellen en het bodemleven te activeren, zet de gemeente wormen in om op een natuurlijke en duurzame manier de grond te draineren en luchtiger te maken.

Drainageproblemen

Hoveniers krijgen door opgebroken grond bij nieuwbouw vaak te maken met drainageproblemen: water blijft staan op een verharde laag die de bodem verstoort. Drainagebuizen aanleggen is niet alleen een kostbare ingreep, ze beschadigen ook het aanwezige gewas. Bovendien voeren ze overtollig water af in droge periodes als water juist nodig is.

In de natuur zorgen onder andere wormen voor een goed doorlatende bodem. Dankzij hun gegraven gangen komt water sneller in de toplaag van de bodem terecht. Met het uitzetten van een partij wormen test de gemeente deze natuurlijke vorm van bodemherstel.

Wormenmix: oplossing voor herstel biodiversiteit

In de plantsoenen zijn bij wijze van proef twee soorten wormen uitgezet. De eerste soort graaft verticale gangen tot 1,5 meter diep. Dit zorgt voor extra lucht en een betere afwatering van de bodem. De andere wormsoort leeft en graaft gangen in de bovenste 40cm van de grond, waar ze de strooisellaag van bladeren en takjes verwerken. Deze combinatie zorgt dat storende bodemlagen doorbroken worden.

De wormen zijn begin mei op een avond uitgezet. Dit gebeurde ’s avonds omdat het dan kouder en vochtiger is en de wormen meer tijd hebben om de grond in te kruipen. Ook zijn er dan geen vogels actief die de wormen gelijk opeten.               

 

Wormen verspreiden via hun uitwerpselen organisch materiaal, bacteriën en schimmels door de bodem. Planten en bomen gebruiken de gangen die de wormen graven om makkelijk met hun wortels diep de bodem in te gaan. De verwachting is dat door deze natuurlijke en duurzame oplossing de grondstructuur in deze plantsoenen na ongeveer een jaar hersteld is.