vrijdag, 26 april 2013 15:21

Lintjesregen in Houten: elf gedecoreerden

Voor de laatste keer in haar ambtsperiode zijn ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Beatrix elf inwoners van de gemeente Houten koninklijk onderscheiden - zes mannen en vijf vrouwen. Zes gedecoreerden komen uit Houten, twee uit Schalkwijk en drie uit ’t Goy.

Het uitreiken van de onderscheidingen gebeurde in Theater Aan de Slinger op 26 april 2013. Alle decorandi ontvingen uit handen van burgemeester Rudi Boekhoven de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast was er aandacht voor de bijzondere verdiensten voor de samenleving van wijlen de heer A. P. Kok.

Gedecoreerden

G.H. Joustra (78)

De heer Joustra was van 1995 tot 2003 actief als amateur archeoloog in de archeologische werkgroep van Wijk bij Duurstede. Door zijn gedegen kennis en adviezen vonden veel belangrijke vondsten hun weg naar het huidige museum Dorestad. Al vanaf 1982 zet Joustra zich actief in als oprichter, secretaris en amateur archeoloog voor de stichting Wijks Castellum. Hij stond aan de basis van het structureel overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede, het museum, de provincie en de stichting. Ook stelde hij voor de stichting een archeologisch informatieblad samen en heeft hij ervoor gezorgd dat museum Dorestad ruimte beschikbaar stelt voor de werkgroep AWN-groep. Vanaf 1982 is Joustra ook adviseur van de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van cultureel erfgoed. Al is hij de leeftijd van 70 gepasseerd, hij pakt nog steeds nieuwe projecten aan. Zo verleent hij assistentie bij grote opgravingen en speurt hij naar ondergronds cultureel erfgoed. Al heel vroeg wist Joustra het belang van cultureel erfgoed in Wijk bij Duurstede aan te duiden bij particuliere grondeigenaren en de gemeente. Zijn streven was en is steeds gericht op het voor bewoners inzichtelijk maken van de Wijkse geschiedenis. De heer Joustra verzorgt ook veel tentoonstellingen in het museum Dorestad. De zogenoemde schervendagen waren buitengewoon informatief en creatief. Hij heeft hiermee de archeologie dichter bij de inwoners en vooral ook dichter bij jongeren (via scholen) gebracht. In Wijk bij Duurstede is Joustra een begrip op archeologisch gebied.

A.J. Seelen (72)

Van 1965 tot 1987 heeft de heer Seelen zich actief ingezet bij Voetbalvereniging Schalkwijk als bestuurslid, maar ook als lid van diverse commissies. Seelen was onder meer betrokken bij de bouw en oplevering van de voetbalkantine. Naast de bestuursfuncties die hij bekleedde, zette hij zich in voor de meer praktische klussen. Seelen heeft verschillende activiteiten geïnitieerd, zoals het werven van fondsen voor dug outs, kassahokjes en andere zaken waar financiële middelen voor nodig waren. Mede door zijn gastvrijheid en hartelijkheid naar leden, vrijwilligers, bezoekende elftallen en scheidsrechters ziet VV Schalkwijk Seelen als boegbeeld van de vereniging. Sinds 1987 heeft Seelen zich op bijzonder verdienstelijke wijze ingezet voor de tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opbouwen van het tennispark en het werven van leden voor de tennisvereniging. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele tennispark en zorgt hij ervoor dat de banen er tijdens toernooien altijd tot in de puntjes verzorgd bij liggen. Door het bestuur van de tennisvereniging wordt Seelen geprezen als gouden vrijwilliger.

A.J. de Wit (69)

In de periode 2002 tot 2012 heeft de heer de Wit zich belangeloos ingezet voor het verenigingsgebouw in Schalkwijk (voorheen het Dorpshuis van Schalkwijk). Hij verrichtte verschillende werkzaamheden in en rond het verenigingsgebouw. Mede dankzij zijn vrijwillige inzet is een belangrijk deel van het verenigingsleven in Schalkwijk mogelijk gemaakt.
Verder is De Wit sinds 2000 secretaris en penningmeester van de bejaardensociëteit in Schalkwijk. Hij organiseert hier wekelijks activiteiten. Deelnemers van deze avonden die slecht ter been zijn of geen vervoer hebben, haalt De Wit op en na afloop brengt hij ze weer thuis. Ook is De Wit een aantal uur per week chauffeur voor Tafeltje-dek-je.
Tot slot is De Wit al 25 jaar koster aan de H. Michaëlkerk in Schalkwijk. Hij is niet alleen een zeer trouwe koster tijdens bijvoorbeeld uitvaartgelegenheden, maar ook gedurende de restauratie van het kerkgebouw heeft hij zich ingespannen om alle vieringen, feesten en muziekuitvoeringen in de kerk toch door te laten gaan. Niet alleen praktische zaken pakt hij op, hij verzorgde ook de toenmalige pastoor tijdens diens ziekbed. De heer De Wit wordt genoemd als een onmisbare schakel binnen de geloofsgemeenschap, mede dankzij de vele onafgebroken jaren en de vele uren die hij vrijwillig besteedt aan de H. Michaëlkerk.

J.A.M. van Bentum-Vernooij (76)

Mevrouw van Bentum-Vernooij is een opgewekte, vrolijke vrouw met gevoel voor humor. Zonder al te veel op te vallen, verricht zij haar vrijwilligerswerk. Dit is echter niet onopgemerkt gebleven. Van 1963 tot 2012 is zij vrijwilligster bij voetbalvereniging ’t Goy. Zij bracht tientallen jaren iedere maand het clubblad Het Goyse Leven op de fiets rond. Dit blad werd ook door andere sportverenigingen gebruikt voor het verspreiden van hun nieuws. Vanaf 1982 is mevrouw van Bentum-Vernooij wijkhoofd en collectant voor KWF Kankerbestrijding. Zij zorgt ervoor dat de collectanten hun bussen krijgen, dat routes worden verdeeld en dat al het materiaal en collectegeld terug komt bij het hoofd van KWF van afdeling Houten. Mevrouw van Bentum-Vernooij heeft zich tussen 2002 en 2012 als vrijwilliger ingezet voor RK Kerk Paus Johannes XXIII, Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopening. Hier maakte zij schoon en zij verkocht huis-aan-huis de kalender van de kerk. Ook bezocht mevrouw van Bentum-Vernooij ouderen, alleenstaanden en zieken in ’t Goy, zodat deze niet vereenzaamden’.
Sinds 1997 is mevrouw van Bentum-Vernooij bestuurslid bij Welzijn Ouderen ’t Goy. Naast het bezoeken van zieken en het zelfstandig benaderen van sponsors, neemt zij tijdens activiteiten veel praktische zaken voor haar rekening. Mevrouw van Bentum-Vernooij is altijd bereid iets voor een ander te doen.

G.J.G. Wieman (67)

Mevrouw Wieman vervult vanaf 1974 vrijwilligersactiviteiten van uiteenlopende aard. Zij is sinds de oprichting in mei 1994 actief als vrijwilliger van De Zonnebloem afdeling Houten. Sinds 2010 bekleedt zij een bestuursfunctie. Zij voert intakegesprekken met nieuwe gasten en zorgt voor de koppeling tussen gast en vrijwilliger. Ook is mevrouw Wieman al meer dan twintig keer als vrijwilliger meegeweest tijdens vakantieweken. Verder zette mevrouw Wieman zich ruim 25 jaar vrijwillig in voor de Avondvierdaagse Houten. Zij zorgde er onder meer voor dat nieuwe vrijwilligers werden ingewerkt. Vanaf 1980 tot 2012 was mevrouw Wieman gastvrouw in de RK Parochie in Houten. De lijst van vrijwilligerswerk dat door mevrouw Wieman is of wordt gedaan in indrukwekkend. Zo zet zij zich in als vervoerder voor de Dienst voor Levensoriëntatie en Geestelijke verzorging, is zij al tientallen jaren bloed- en plasmadonor, heeft ze zich als EHBO-er meerdere malen ingezet voor de hulpverlening bij diverse Houtense evenementen en is zij ruim 25 jaar als vrijwilliger betrokken geweest bij activiteiten op basisschool De Bengelbongerd in Houten.

A.A. Tempel (78)

In1985 is de heer Tempel begonnen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij helpt onder meer met het opzetten van kramen voor periodieke verkopingen, met het rondbrengen van kerststukjes en met allerlei activiteiten en karweitjes. Mensen die slecht ter been zijn haalt hij op voor activiteiten en hij brengt hen na afloop weer thuis. Ook is Tempel coördinator van de groep chauffeurs.
Daarnaast is hij actief als vrijwilliger in de werkgroep van Tafeltje-dek-je. Vanaf 1990 bezorgt hij maaltijden aan huis. Tot 2001 waren dit warme maaltijden die hij op werkdagen tussen de middag bezorgde met zijn eigen auto. Zijn enthousiasme, persoonlijke inzet en zorg maakt hem een fijne vrijwilliger om mee samen te werken. De heer Tempel zet zich ook in als vrijwilliger bij de RK kerk en pastorie Paus Johannes XXIII. Hij controleert bijvoorbeeld wekelijks alle verlichting in de kerk en de pastorie en zorgt voor het onderhoud daarvan. Verder heeft de heer Tempel zich actief ingezet bij de vergroting van de koorzolder en bij andere onderhoudswerkzaamheden binnen de kerk. De heer Tempel wordt omschreven als een zeer sociaal voelend en sociaal handelend mens. Door zijn grote mate van betrokkenheid wordt er regelmatig een beroep gedaan op zijn vakkundigheid.

G. Stolk-Veenendaal (81)

Mevrouw Stolk-Veenendaal is vanaf 2004 tot heden mantelzorgster. Zij verzorgt ongeveer 40 uur per week een van de bewoners van het Haltnahuis, die zij tevens begeleidt naar verschillende afspraken. Zij wordt gezien als een betrouwbare, sociale en betrokken vrouw die altijd voor iedereen klaarstaat.
Mevrouw Stolk-Veenendaal is 25 jaar hoofd verkoop kinderpostzegels geweest voor Nieuwegein en Utrecht. Tijdens de verkoopacties was zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers, maar ook voor de voorraad, verkoop en de financiële afhandeling hiervan. Vanaf 1999 tot 2003 was mevrouw Stolk-Veenendaal bestuurslid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Zij hielp altijd bij verschillende activiteiten op sportief, cultureel, handwerk en literair gebied. Mevrouw Stolk-Veenendaal zette en zet zich vanaf 2003 vrijwillig in voor activiteiten van uiteenlopende aard. Zo was zij actief als vrijwilligster bij het Fladderen en is ze nog regelmatig gastvrouw voor stichting Van Houten &Co.
Vanaf 2003 is mevrouw Stolk-Veenendaal werkzaam als vrijwilliger bij Zorgspectrum in het Haltna Huis. Hier is zij betrokken bij verschillende activiteiten, waaronder de organisatie van de bewonersvakantie, waarbij zij ook meegaat als vrijwilliger. Mevrouw Stolk-Veenendaal wordt geprezen om haar hartelijke en warme omgang met de bewoners.

M. Strooper-De Vocht (68)

Mevrouw Strooper-De Vocht zet zich al vanaf 1998 in voor vluchtelingenwerk in Houten. Zij begeleidt hier zeer intensief vluchtelingen en migranten. In eerste instantie bij het verkrijgen van de eerste levensvoorzieningen, zoals woonruimte. Ook in latere fasen blijft zij deze mensen bijstaan, met het doel dat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.
Sinds 2000 helpt mevrouw Strooper-De Vocht haar man bij de organisatie van de maandelijkse bridgedrives van SV Kampong. De verantwoordelijkheid die het echtpaar hiervoor neemt, wordt door de leden bijzonder gewaardeerd.
Van 1980 tot 1999 was mevrouw Strooper-De Vocht betrokken als vrijwilliger bij RK parochie Johannes Paulus XXIII. Zij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van catechese en geloofsoverdracht. Zij gaf leiding aan de doopwerkgroep en begeleidde jonge ouders.
Mevrouw heeft zich ook ruim tien jaar ingezet voor Hockeyclub Houten. Hier was zij trainer, scheidsrechter, coach, scheidsrechtercommissaris en wedstrijdsecretaris. Als dank voor haar inspanning is mevrouw Strooper-De Vocht door de club benoemd tot lid van verdienste. Ook is zij enkele jaren actief geweest bij Voetbalvereniging ’t Goy in bardiensten en in de kantinecommissie.

F.J.A.M. Strooper (69)

De heer Strooper is één van de oprichters van de Houtense bridgeclub BOD’84. Hij was de eerste voorzitter en is tot op heden een fanatiek lid. Vanaf 2000 organiseert Strooper samen met zijn vrouw ook bridgedrives bij SV Kampong in Utrecht. De betrokkenheid van het echtpaar wordt door de leden van SV Kampong erg gewaardeerd.
Strooper heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester voor de stichting die zich inzette voor vluchtelingenwerk in Houten. De stichting ervaart hem als een zeer deskundige, nauwgezette en integere vrijwilliger, die zich erg betrokken toont met het welzijn van de medemens. Het bestuur van de stichting vaart blind op zijn analyses en overzichten.
De heer Strooper heeft zich ook jarenlang ingezet als coach en clubscheidsrechter bij Hockeyclub Houten. Verder was hij betrokken bij de RK parochie Johannes Paulus XXIII.
In 1989 werd de heer Strooper lid van de parochievergadering. Zijn inbreng in met name organisatorische, financiële en beleidszaken is heel vruchtbaar geweest voor de geloofs-gemeenschap. Sinds 2004 is de heer Strooper penningmeester van Voetbalvereniging ’t Goy. Daar draait hij ook regelmatig een bardienst in de sportkantine.

G. Goudkade (68)

De heer Goudkade is in Nieuwegein sinds 1996 bestuurslid van De Zonnebloem, afdeling Batau Noord. Daar vervult hij de functie van secretaris, maar doet hij ook verschillende andere werkzaamheden. Bij uitjes voor ouderen is de heer Goudkade altijd actief aanwezig en als er activiteiten voor rolstoelgasten zijn, duwt de heer Goudkade de hele dag een rolstoel.
Tussen 1994 en 2007 is de heer Goudkade ook bestuurslid geweest van Contact Oud Mariniers (COM). Hij is begonnen als penningmeester, maar in 1995 is hij benoemd tot secretaris. Door zijn inzet op het gebied van ledenwerving, is de vereniging enorm gegroeid. Iedere avond benaderde de heer Goudkade telefonisch oud mariniers om deze zo lid te maken van het COM.
Bij alle activiteiten van het COM is de heer Goudkade van harte betrokken.
Vanaf 1999 zet de heer Goudkade zich onbezoldigd in als ledenadministrateur voor het landelijke COM, dat 8900 leden telt. Vanuit het COM is hij betrokken geweest bij diverse ceremoniële gelegenheden van het Koninklijk Huis, zoals bij het huwelijk van Prins Willem Alexander met prinses Màxima en de 90ste verjaardag van Prins Bernard, maar ook bij begrafenissen van de koninklijke familie. De heer Goudkade neemt bij de jaarlijkse Veteranendag de voorbereiding voor zijn rekening. Ook is hij al jarenlang medeorganisator van reünies van het dienstvak Verbindingsdienst van het Korps Mariniers.

J. van Beek-Tadema (79)

Mevrouw van Beek is al meer dan negentien jaar, enkele dagdelen per week, als vrijwilliger actief bij woonzorgcentrum Tolsteeg in Utrecht. Zij maakt een praatje met de bewoners, gaat met hen wandelen of begeleidt hen tijdens artsenbezoek. Van 1994 tot 2008 was zij tevens werkzaam als diaken in het woonzorgcentrum. Tot haar taken behoorde onder meer de zorg voor de kerkelijke ledenadministratie en het opmaken van de begroting. Ook organiseerde zij de tweewekelijkse kerkdiensten in het woonzorgcentrum en ondersteunde zij bij uitvaarten de predikant.

Mevrouw J. van Beek-Tadema is recent van Utrecht naar Houten verhuisd. Haar koninklijke onderscheiding ontving zij in Utrecht.

Waardering voor vrijwilligerswerk A. Kok

De heer A. P. Kok, die in september 2012 op 49-jarige leeftijd bij een ongeval tijdens het uitvoeren van zijn vrijwilligerswerk is omgekomen, zette zich tijdens zijn leven op verschillende manieren vrijwillig in voor de samenleving. Hiervoor was hij, nog vóór zijn overlijden, voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Helaas worden koninklijke onderscheidingen niet postuum toegekend, maar als eerbetoon aan de heer Kok en als blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor de samenleving verrichtte, is besloten tijdens de lintjesregen in Theater Aan de Slinger toch stil te staan bij de motivatie van de voordracht van de heer Kok. Zijn familie was bij dit bijzondere moment aanwezig. De heer Kok overleed tijdens zijn werk voor stichting Vaerdewindt, waar hij oprichter van was en zich als vrijwilliger voor inzette. De stichting bestaat uit vrijwilligers die met een boot, de Ruach, vaartochten organiseren voor groepen en gezinnen die onder minimale omstandigheden moeten leven of geen mogelijkheden hebben om er met elkaar op uit te gaan. Bovendien werkt de stichting met mensen die re-integreren in de samenleving na bijvoorbeeld verslavingszorg of detentie. Vaerdewindt omschrijft de heer Kok als een positieve doorzetter die altijd alles voor anderen deed. Dat blijkt ook uit de vele andere terreinen waarop de heer Kok als vrijwilliger actief was en initiatieven nam. Zo zette hij onder meer een samenwerkingsverband op tussen vier Houtense peuterspeelzalen: Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Houten (tegenwoordig: Peuterschool Houten) en zette hij zich al op jonge leeftijd in als jeugdwerkleider voor de Sion gemeente. Jarenlang was de heer Kok betrokken bij verschillende activiteiten, zoals het zomerkamp. Vanaf 2005 was de heer Kok betrokken bij de bouw van Hospice Kromme Rijnstreek. Als projectleider was hij verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden en daarna begeleidde hij belangeloos de bouw van het hospice. Vanaf 2011 was de heer Kok daar bestuurslid. Hij begeleidde medewerkers, bood praktische hulp en loste voorkomende problemen op. De betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de heer Kok was bijzonder groot, hij was altijd hulpvaardig, hartelijk en zeer begaan met het wel en wee van de mensen om hem heen. De heer Kok was verder nog actief als vrijwilliger bij verschillende reizen, waarbij deelnemers hielpen bij ontwikkelingsprojecten in bijvoorbeeld Afrika en Brazilië. Vooral op het gebied van fondsenwerving voor deze projecten heeft de heer Kok zich zeer verdienstelijk gemaakt. Mede dankzij zijn betrokkenheid konden buitenlandse ontwikkelingsprojecten gerealiseerd worden.

Foto

Op de foto van Paul van der Klei boven v.l.n.r: G. Goudkade, A.J. de Wit, burgemeester R. Boekhoven, A.A. Tempel, G.H. Joustra en F.J.A.M. Strooper. Onder v.l.n.r: K. Kok, M. Kok, G. Stolk-Veenendaal, G.J.G. Wieman, M. Strooper-De Vocht, J.A.M. van Bentum-Vernooij en A.J. Seelen. Foto gedecoreerden Lintjesregen 2013 (Foto Paul van der Klei)

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1696/