donderdag, 25 april 2013 13:41

Opening aanlegplaats Liniepont bij Werk aan de Groeneweg

Donderdag 25 april heeft Herman Geerdes, voorzitter enveloppecommissie Linieland, de nieuwe aanlegplaats voor de Liniepont bij Werk aan de Groeneweg geopend. Tijdens deze informele opening bedankte hij alle vrijwilligers van de Liniepont voor hun betrokkenheid en inzet.

Struinen bij Werk aan de Groeneweg

Het thema verbindingen speelt een belangrijke rol in Linieland; door het maken van recreatieve routes over land en water wil Linieland de forten ontsluiten en het museale landschap voor een ieder beleefbaar maken. De afgelopen periode is vanuit het project Linieland samen met Uit®waarde hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe aanlegplaats bij Werk aan de Groeneweg. Staatsbosbeheer werkt nog tot ongeveer eind september aan het herstellen van de loopgraven. Voor recreanten is het nu een echt struingebied, waar in later stadium wandelpaden worden aangelegd. Het fiets- en voetgangersveer vaart sinds 2010 over de Lek tussen de forten Honswijk, Everdingen en Werk aan het Spoel.  Dit seizoen vaart de Liniepont naar Werk aan de Groeneweg en niet naar Fort Honswijk. Vanuit Werk aan de Groeneweg is het zo’n halve kilometer lopen naar Fort Honswijk.

Vrijwilligers in het zonnetje

De Liniepont vaart vanaf komend weekend voor het derde seizoen. Dit is mede mogelijk door de enthousiaste inzet van de vrijwillige schippers en kaartverkopers van Uit®waarde. Om hen in het zonnetje te zetten reikte voorzitter Herman Geerdes hen een boekje uit over het Fort bij Everdingen.

Meer informatie

Het actuele vaarschema van de Liniepont vindt u op www.liniepont.nl. Fotoclub Perspektief uit Houten maakt een fotografisch verslag van de werkzaamheden bij Werk aan de Groeneweg. Kijk op http://werkaandegroeneweg.blogspot.nl Wilt u achtergrondinformatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie kijk op www.hollandsewaterlinie.nl.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1689/