vrijdag, 03 mei 2013 08:43

6 mei bestrijding spinselmot Muntslag

Op de Muntslag in Houten zijn bij de prunusbomen de eerste spinselmotten gesignaleerd. De gemeente Houten gaat deze rupsen op 6 mei 2013 preventief bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel.
Door deze bestrijdingsmethode van de rupsen in een vroeg stadium voorkomen we de overlast en proberen we de cyclus die tot een plaag leidt te doorbreken.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1699/