woensdag, 08 mei 2013 06:56

Nieuwe gemeentesecretaris benoemd in Houten

Het college van b. en w. heeft de heer H. (Henny) den Bieman benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Houten. De vacature is ontstaan door het besluit van de huidige gemeentesecretaris Hans Wiegel om afscheid te nemen.

De heer Den Bieman zal vanaf 1 oktober de functie vervullen. De heer Den Bieman is sinds 1988 werkzaam bij de gemeente Houten in verschillende functies. Vanaf 1998 tot 2005 was hij sectordirecteur Stadsontwikkeling. Na de reorganisatie in 2005 is hij benoemd tot directeur Strategie en Ontwikkeling en lid van het directieteam. 

De gemeente Houten staat voor de opgave om een organisatie te zijn die in staat is om blijvend met veranderingen om te gaan. Een organisatie met mensen die werken aan zaken die er in de samenleving toe doen. De organisatie is volop in beweging om deze opgave waar te maken via het traject van organisatieontwikkeling. De gemeentesecretaris vervult een cruciale rol in deze ontwikkeling. We zijn verheugd dat de heer Den Bieman deze taak op zich wil nemen. De heer Den Bieman is  in staat om vanuit een visie op interne en externe ontwikkelingen de verbinding te leggen naar concrete uitvoering. Met de heer Den Bieman is de noodzakelijke continuïteit in beleid en aansturing gegarandeerd.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1701/